Početna / AZILNE PRIČE / Avganistanska beba na Institutu za majku i dete u Beogradu

Avganistanska beba na Institutu za majku i dete u Beogradu

autor: APC | foto: APC  

Beograd, 16. januara  – Na Institutu za majku i dete na Novom Beogradu leži mali Ferhad. Avganistanac je. Ro?en je kao izbeglica. Njegova majka Sabra porodila se u Istanbulu. Dovezen je ovde iz Šida gde je oca, majku i petoro bra?e i sestara zaustavio na daljem putu ka Evropi, jer se razboleo. Jako se razboleo. Malo telo, trpilo je hladno?u i put od Izmira do Lezbosa, od Lezbosa do Atine, od Atine do ?ev?elije, onda do Miratovaca odakle ga je majka nosila nekoliko kilometara peške, pa do Preševa, Šida…

Tu su zastali. Mali Ferhad ne bi izdržao dalje, ima ozbiljne respiratorne probleme, rekli su lekari. Treba mu ozbiljna medicinska nega. Mora u Beograd. Odvezen je kolima hitne pomo?i, a njegova porodica je odložila izbegli?ke zavežljaje u Šidu.
Zati?emo ih zabrinute i uplašene. Umirujemo majku da ?emo je voziti za Beograd da vidi bebu, da smo tu uz njih, da ?emo im sve pomo?i. Objašnjavamo im da moraju da se strpe u Šidu, da ?emo uz pomo? Komesarijata za izbeglice i policije na?i na?in da ih prebacimo u Krnja?u . Odatle im je mnogo bliže da obilaze bebu, a i uslovi smeštaja su bolji. Pokušavamo da ublažimo njihov strah od nemogu?nosti daljeg puta i objašnjavamo da mogu oti?i ?im bebi bude bolje.
Majku vodimo odmah za Beograd. Nije nepoverljiva, ali u tu?oj zemlji, me?u nepoznatim ljudima i kratko odvajanje od petoro dece od kojih jedno ima samo dve godine, je brine. Plaši se da se granice ne zatvore, plaši se i u kakvom ?e stanju zate?i bebu. Ali, u Institutu za majku i dete gde ulazimo sa prevodiocom, ?ekaju je dobre vesti. De?ak je skinut sa aparata da disanje. Ohrabrena, gleda bebicu kroz staklo i sada ve? po?inje da veruje da ?e možda na kraju sve biti dobro. Ali mora da ?eka. Kažu joj da lekari dete ne?e otpustiti dok ne bude potpuno zdravo.
U povratku zamišljeno gleda kroz prozor automobila. Kaže da se ona li?no borila da krenu na ovaj put. Da spasi decu. Pri?a nam o teškom životu, o tome kako su je mladu udali, kako je porodica njenog muža sada pitala zašto ne udaju najstariju k?erku Sibilu, a ona ima samo 14 godina. “Odli?an je djak. Sve petice”, saopštava nam gledaju?i nas prodorno u o?i kao da traži odjek za nju tako važne ?injenice na našim licima. Kao da tom re?enicim objašnjava sve – svoj položaj, svoju nadu i strah šta joj može izma?i.
?ekala nas je dva dana i jutros smo došli po njenu porodicu u Šid. Spakovali smo nešto malo stvari i decu u automobil i povezli za Krnja?u. Sada su tu. Pametna i poslušna deca koja u letu hvataju srpske i engleske re?i i ponavljaju ih, umorni i nestrpljivi otac Irfan i njegova odlu?na supruga Sabra. ?ekaju da oja?a Ferhad, pa da krenu dalje.
Zahvaljuju nam na pomo?i. Sabra pita ho?emo li i dalje i?i sa njom u bolnicu, ho?emo li se vi?ati… Sve dok Ferhad potpuno ne ozdravi, dok ne odete u Šid, pa i tamo ?emo dok ?ekate voz za Hrvatski biti uz vas, obe?avamo.

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine