субота, 15. јун 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Komisija za azil : Omogućiti migrantima i izbeglicama pravnu pomoć i pristup pravnom zastupniku

Komisija za azil : Omogućiti migrantima i izbeglicama pravnu pomoć i pristup pravnom zastupniku

priredio: APC         foto: APC

 Beograd, 28.juli – Jedan od problema sa kojima se danas suo?avaju migranti i izbeglice, koji se sve duže zadržavaju u Srbiji, je njihov otežan pristup azilu, a ono što je novo i upozoravaju?e je sve ?eš?a povreda prava tražilaca azila na pravnu pomo?.

Ve? mesec dana predstavnicima naše organizacije, uprava centra za azil Krnja?a  i privatno obezbedjenje tog centra, ne dozvoljavaju da udju u kamp i da se susretnu sa tražiocima azila i izbeglicama koji su ih opunomo?ili za svoje pravne zastupnike.

Tako tražioci azila i izbeglice ne mogu da se konsultuju i posavetuju sa svojim punomocnicma o po?etku i toku azilnog i drugih postupaka u kojima se nalaze,  izuzetno znacajnim radnjama koje treba sprovesti tokom azilnog postupka gde se odlucuje o njihovoj daljoj sudbini u Srbiji, o tome da li ce dobiti azil ili che biti odbijeni, da li ce se njihovi azilni zahtevi I razlozi za azil  uopšte razmatrati.  Oni su takodje uskraceni da njihov pravni zastupnik bude prisutan tokom njihovog saslusanja, podnosenja zahteva za azil I da ih pravno zastupa u kampu.

Pravnim Intervencijama pravnika Centra za zastitu I pomoc traziocima azila, ta nezakonita I neustavna praksa u azilnom postupku u Srbiji – provreda prava traziocima azila I izbeglicama na pravnu pomoc, je osporena.

Naime, u postupku po uloženoj žalbi Centra za zaštitu I pomo? tražiocima azila na ovakvo ponašanje u jednom slu?aju, Komisija za azil Republike Srbije je naložila da se omogu?i službenicima Centra za zaštitu I pomo? tražiocima azila da pristupe svojim klijentima I da im pruže informacije I pravnu pomo? u svim službenim radnjama u kojima ucestvuju kao tražioci azila  i izbeglice.

Pogledajte još

Još jedan pasoš za izbeglicu iz Sudana

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 22. april 2024. godine– Uručena je još jedna putna isprava …