петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Komisija za azil : Omogućiti migrantima i izbeglicama pravnu pomoć i pristup pravnom zastupniku

Komisija za azil : Omogućiti migrantima i izbeglicama pravnu pomoć i pristup pravnom zastupniku

priredio: APC         foto: APC

 Beograd, 28.juli – Jedan od problema sa kojima se danas suo?avaju migranti i izbeglice, koji se sve duže zadržavaju u Srbiji, je njihov otežan pristup azilu, a ono što je novo i upozoravaju?e je sve ?eš?a povreda prava tražilaca azila na pravnu pomo?.

Ve? mesec dana predstavnicima naše organizacije, uprava centra za azil Krnja?a  i privatno obezbedjenje tog centra, ne dozvoljavaju da udju u kamp i da se susretnu sa tražiocima azila i izbeglicama koji su ih opunomo?ili za svoje pravne zastupnike.

Tako tražioci azila i izbeglice ne mogu da se konsultuju i posavetuju sa svojim punomocnicma o po?etku i toku azilnog i drugih postupaka u kojima se nalaze,  izuzetno znacajnim radnjama koje treba sprovesti tokom azilnog postupka gde se odlucuje o njihovoj daljoj sudbini u Srbiji, o tome da li ce dobiti azil ili che biti odbijeni, da li ce se njihovi azilni zahtevi I razlozi za azil  uopšte razmatrati.  Oni su takodje uskraceni da njihov pravni zastupnik bude prisutan tokom njihovog saslusanja, podnosenja zahteva za azil I da ih pravno zastupa u kampu.

Pravnim Intervencijama pravnika Centra za zastitu I pomoc traziocima azila, ta nezakonita I neustavna praksa u azilnom postupku u Srbiji – provreda prava traziocima azila I izbeglicama na pravnu pomoc, je osporena.

Naime, u postupku po uloženoj žalbi Centra za zaštitu I pomo? tražiocima azila na ovakvo ponašanje u jednom slu?aju, Komisija za azil Republike Srbije je naložila da se omogu?i službenicima Centra za zaštitu I pomo? tražiocima azila da pristupe svojim klijentima I da im pruže informacije I pravnu pomo? u svim službenim radnjama u kojima ucestvuju kao tražioci azila  i izbeglice.

Pogledajte još

Organizacija APC pruža pomoć i podršku izbegličkim porodicama

Izvor: APC Foto: APC Datum: 28. oktobar 2023. godine Mađarska je četiri puta pushback-ovala šestočlanu …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine