Početna / CURRENTLY / LATEST / Azilni postupak nedostižan za izbeglice

Azilni postupak nedostižan za izbeglice

27.11.2020. Beograd, Prema informacijama sa kojima raspolaže naš centar, Kancelarija za azil nije tokom čitave godine posetila Centar za azil Tutin gde su smeštena lica koja žele da podnesu zahtev za azil. Da bi lica koja su registrovana i koja hoće da podnesu  zahtev za azil pristupila postupku azila, potrebno je da im to omogući Kancelarija za azil, na način da obezbedi prevodioca i organizuje intervju u centru za azil.

Međutim udaljenost centra za azil od sedišta Kancelarije za azil koje je u Beogradu, u praksi često znači i nemogućnost pristupa azilnom postupku, jer navedene centre Kancelarija za azil ne obilazi. Našem centru su se obratila dva registrovana državljanina Nigerije koji u Tutinu borave skoro godinu dana i koja još uvek čekaju da pokrenu postupak azila, odnosno da Kancelarija za azil dođe u Tutin i omogući im da podnesu zvaničan zahtev za azil i da im se sprovede  prvi azilni intervju povodom njihovih razloga za traženje azila.

Navedeno ukazuje na nefunkcionalnost postupka azila u Srbiji i da pojedinici, sami, nikako ne mogu da pristupe postupku azila i dobiju odluku o azilu.

Pogledajte još

Issued the first Serbian passports for refugees

Source: APC Photo: APC Belgrade, April 15, 2024– Today, the Serbian authorities handed over the …