Početna / AKTUELNO / Na slovenačko-austrijskoj granici izbeglice kontroliše i vojska

Na slovenačko-austrijskoj granici izbeglice kontroliše i vojska

 priredio |  A.P.C     foto |Michael Dalder / Rojters /  

Be?/Ljubljana, 19.januar – Austrijska vojska ?e sutra po?eti da sprovodi detaljnu kontrolu identiteta i prtljaga svake izbeglice koja bude došla sa glavnog slovena?kog grani?nog prelaza prema Austriji, u okviru novih vladinih mera koje su u skladu sa ?vrš?im stavom Evrope prema izbegli?koj krizi, javio je AFP.
Austrija, je najavila pre nekoliko dana da ?e slediti primer Nema?ke , koja od po?etka januara svakodnevno u Austriju vra?a stotine izbeglica ?ija su dokumenta sporna i one koji ne žele da podnesu molbu za azila u Nema?koj, ve? žele da to urade u nekoj drugog zemlji, recimo Švedskoj.
Tako austrijske vlasti koje su od po?etka godine vratile oko 1000 izbeglica sa austrijsko-slovena?ke granice, zbog sumnje u ispravnost dokumenata, najavljuje da ?e sada vra?ati sa granice i izbeglice koji nemaju nameru da traže azil u Austriji i Nema?koj.
“U zemlju ?e mo?i samo oni koji kod nas imaju pravo na azil i koji nisu vra?eni iz Nema?ke. Ali  ako želi da idu u Skandinaviju ili negde drugde bi?e odbijeni”,  upozorio je austrijski kancelar Verner Fajman
Oko 500 austrijskih vojnika pomaga?e pripadnicima policije u kontroli oko 6.000 izbeglica, koliko dnevno do?e na grani?ni prelaz Špilfeld.
“Ideja je da Špilfeld postane jedini grani?ni prelaz za migrante”, izjavio je za francusku novinsku agenciju portparol policije Fric Grunding.
Nove mere su donete samo nekoliko dana pre nego što ?e biti završena gradnja ži?ane ograde na grani?nom prelazu Špilfeld, duge 3,7 kilometra.
Ograda koja bi trebalo da bude gotova do petka, prema Grundingovim re?ima, bi?e prva takva ograda postavljena unutar šengenske zone.
I Slovenija je na zahtev Austrije uvela nova ograni?enja za prijem migranata i izbeglica iz Hrvatske , ali je pri tome negirala navode da Austrija odbija na granici i u sabirnim centrima sve za koje se pokaže da su ekonomski migranti i da ih vra?a u Sloveniju.
Austrija, i dalje prima migrante osim ako se pokaže da su oni prikrivali svoj pravi identitet, na primer da su rekli kako dolaze iz Sirije iako se pomo?u tuma?a za arapski jezik dokazalo da su iz zemalja Magreba.
Iste postupke bolje identifikacije migranata i izbeglica bez dokumenata uvela je nedavno na osnovu njihovog govora i Slovenija, a migrante koje joj Austrija vrati smešta u izbegli?ke centre radi ponovne identifikacije .
Slovena?ko ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da se u zadnje vreme moralo prilagoditi postupcima Austrije i u pogledu broja migranata koje je ta država u stanju da dnevno primi.
Re? je o tome da Austrija od kraja prošle godine u dogovorene sate prima najviše tri voza sa po maksimalno 540 putnika dnevno i još 400 osoba u autobusima, dok se ostali prevozi izvan tih termina i te kvote mogu dogovoriti u izuzetnim slu?ajevima.
Slovenija je o tome obavestila I Hrvatsku kako bi se ona prilagodila novonastaloj situaciji.
Austrijski list Kronen Zeitung je krajem prošle sedmice pisao kako ?elnici slovena?ke i austrijske poliicije vode razgovore o tome da na slovena?ko-hrvatskoj granici austrijski i nema?ki policajci kontrolišu i registruju izbeglice i odre?uju koji mogu dalje iz Slovenije, a koji ne ispunjavaju uslove za dobivanje azila. U ovaj projekat
zajedni?ke kontrole migranata pre nego oni stignu u Nema?ku, namera je da se uklju?i i Hrvatsku, me?utim ministarka unutrašnjih poslova Slovenije Vesna Gjerkeš Žnidar odbacila je u ponedjeljak mogu?nost da ?e zajedno sa slovena?kom policijom kontrolu izbeglica na granici sa Hrvatskom po?eti da vrše i policajci iz Austrije i Nema?ke.
Ona je ocenila da bi to pove?alo opasnost da se Slovenija pretvori u tzv. “hot spot”, u kojoj bi se zadržao velik broj migranata koje Austrija i Nema?ka ne bi htele primiti, a izrazila je i o?ekivanje da ?e budu?a hrvatska vlada prema kontroli migracijskog priliva imati konstruktivniji odnos od dosadašnjeg.

 

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …