Početna / Pravna pomoć / APC pruža pravnu i psiho-socijalnu pomoć izbeglicama iz Ukrajine

APC pruža pravnu i psiho-socijalnu pomoć izbeglicama iz Ukrajine

Izvor: APC

Foto: APC

Datum: 12. jun 2023. godine

 

Naše osoblje pomaže ukrajinskim izbeglicama koje žive u Srbiji da obnove status privremene zaštite, nakon što im je Vlada produžila status privremene zaštite za još godinu dana. S obzirom na nove birokratske izazove i očigledna ograničenja koja nameću lokalne policijske kancelarije, sve većem broju izbeglica iz Ukrajine potrebna je APC-ova besplatna pravna pomoć i informacije, kako bi dobili svoj status privremene zaštite i pribavili dokumenta.

Jedna od izbeglica je i Olena, koja se obratila APC-u nakon što se susrela sa odbijanjem i problemima da bude registrovana. Saznala je za našu organizaciju pretražujući internet. Takođe, čula je brojne pozitivne preporuke od drugih ukrajinskih prijatelja izbeglica sa kojima je u kontaktu.

Nakon prvog telefonskog poziva, Olena je posetila jednu od naših kancelarija i od tada joj se pruža pravna podrška. Štaviše, počela je i da radi sa našim psihosocijalnim osobljem.

Naše lokalne kancelarije su mesta kojima izbeglice mogu da pristupe i na taj način potraže i dobiju pouzdane informacije i podršku. U tim kancelarijama, u bezbednom okruženju, mogu da razgovaraju i sa psihosocijalnim osobljem i iniciraju redovno psihološko savetovanje kada i ukoliko im je to potrebno. Sve je to u cilju prevazilaženja kulturnih i socijalnih poteškoća sa kojima se suočavaju pokušavajući da započnu život što je normalnije moguće u Srbiji.

APC razume i shvata probleme i potrebe izbeglica, koji su iz svoje domovine pobegli spašavajući život. Zbog toga im se pruža sva potrebna pomoć i podrška, kako bi što pre prebrodili muke i teškoće, kojima su izbeglice konstantno okružene.

Pogledajte još

Organizacija APC pruža pomoć i podršku izbegličkim porodicama

Izvor: APC Foto: APC Datum: 28. oktobar 2023. godine Mađarska je četiri puta pushback-ovala šestočlanu …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine