недеља, 21. април 2024.
srsren
Početna / NOVOSTI IZ APC / Održan prvi Okrugli sto o obrazovanju dece tražilac azila u Beogradu
01|01

Održan prvi Okrugli sto o obrazovanju dece tražilac azila u Beogradu

U prostorijama OŠ „Zaga Malivuk” u Beogradu 10. septembra je održan Okrugli sto pod nazivom „Deca tražioci azila u Srbiji – pristup obrazovanju i prevencija rodno zasnovanog nasilja” u organizaciji Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije (VDS), u okviru projekta „Poboljšanje pristupa obrazovanju dece tražilaca azila u Srbiji i prevencija rodno zasnovanog nasilja”, finansiranog od strane Evropske unije.

APC/CZA predstavljali su Izvršni direktor Radoš Đurović i Programski menadžer Marea Grinvald Chollet. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Zavoda za vaspitanje dece i omladine (ZVDO), kao i direktori svih osnovnih škola sa opštine Palilula.

01

Sastanak je održan kako bi se sa relevantnim akterima uključenim u obrazovanje dece tražilaca azila i njihovu zaštitu diskutovalo o značajnim pitanjima i preprekama sa kojima se suočavaju, kao i načinima prevazilaženja identifikovanih prepreka.

Teme obrađene tokom sastanka bile su aktuelna situacija izbeglica u Srbiji i očekivani trendovi u narednom periodu, položaj dece tražilaca azila u Srbiji, sa posebnim akcentom na decu tražioce azila bez pratnje, postojeći mehanizmi zaštite dece tražilaca azila u Srbiji od nasilja i njihove primene u praksi, obrazovanje dece tražilaca azila u Srbiji sa osvrtom na individualni nastavni plan i dosadašnje uključivanje dece tražilaca azila u obrazovne ustanove, prepoznavanje i prevencija rodno zasnovanog nasilja nad decom tražiocima azila u Srbiji, kao i prepoznavanje uloga, odgovornosti i saradnja među relevantnim akterima na lokalnom i nacionalnom nivou.

Sastanku su prisustvovali i saradnici iz lokalnih sredina (Lajkovca i Banje Koviljače) koji aktivno rade sa decom tražiocima azila, bilo u formalnom obrazovnom sistemu, bilo u okviru pedagoških aktivnosti koje APC/CZA organizuje u centrima za azil. Oni su na sastanku predstavili svoja iskustva, kao i probleme i prepreke sa kojima su se suočavali tokom prethodnog perioda.

 

U prostorijama OŠ „Zaga Malivuk” u Beogradu 10. septembra je održan Okrugli sto pod nazivom „Deca tražioci azila u Srbiji – pristup obrazovanju i prevencija rodno zasnovanog nasilja” u organizaciji Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije (VDS), u okviru projekta „Poboljšanje pristupa obrazovanju dece tražilaca azila u Srbiji i prevencija rodno zasnovanog nasilja”, finansiranog od strane Evropske unije.

APC/CZA predstavljali su Izvršni direktor Radoš Đurović i Programski menadžer Marea Grinvald Chollet. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Zavoda za vaspitanje dece i omladine (ZVDO), kao i direktori svih osnovnih škola sa opštine Palilula.

01

Sastanak je održan kako bi se sa relevantnim akterima uključenim u obrazovanje dece tražilaca azila i njihovu zaštitu diskutovalo o značajnim pitanjima i preprekama sa kojima se suočavaju, kao i načinima prevazilaženja identifikovanih prepreka.

Teme obrađene tokom sastanka bile su aktuelna situacija izbeglica u Srbiji i očekivani trendovi u narednom periodu, položaj dece tražilaca azila u Srbiji, sa posebnim akcentom na decu tražioce azila bez pratnje, postojeći mehanizmi zaštite dece tražilaca azila u Srbiji od nasilja i njihove primene u praksi, obrazovanje dece tražilaca azila u Srbiji sa osvrtom na individualni nastavni plan i dosadašnje uključivanje dece tražilaca azila u obrazovne ustanove, prepoznavanje i prevencija rodno zasnovanog nasilja nad decom tražiocima azila u Srbiji, kao i prepoznavanje uloga, odgovornosti i saradnja među relevantnim akterima na lokalnom i nacionalnom nivou.

Sastanku su prisustvovali i saradnici iz lokalnih sredina (Lajkovca i Banje Koviljače) koji aktivno rade sa decom tražiocima azila, bilo u formalnom obrazovnom sistemu, bilo u okviru pedagoških aktivnosti koje APC/CZA organizuje u centrima za azil. Oni su na sastanku predstavili svoja iskustva, kao i probleme i prepreke sa kojima su se suočavali tokom prethodnog perioda.

 

Pogledajte još

Prvi srpski pasoši za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 15. april 2024. god– Danas, vlasti Srbije uručile su prvi …