Početna / AKTUELNO / Kvote za izbeglice

Kvote za izbeglice

   priredio |  A.P.C     foto  |  Rojters   

Brisel 22. septembar – Velikom ve?inom glasova država ?lanica, ministri unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije u Briselu usvojili  su rezoluciju o preraspodeli 120.000 izbeglica me?u državama ?lanicama EU. (Ma?arska, ?eška, Slova?ka i Rumunija su glasali protiv plana).Tenzije u EU su u porastu zbog nesrazmeranog tereta sa kojim se suo?avaju neke zemlje posebno Gr?ka, Italija i  Ma?arska.Za sada ?e se ovaj plan primenjuje samo na 66.000 izbeglica koji  koji se nalazeuglavnom u Italiji i Gr?koj.

Ostalih 54.000 trebalo je da budu preseljeni  iz Ma?arske, ali sada je taj “broj na ?ekanju dok vladene odlu?e gde treba da odu.

Nema?ka kancelarka Angela Merkel pozvala je Sjedinjene Države da prihvate više tražitelja azila dok se Evropa teškom mukom nosi s najve?im priljevom tražitelja azila nakon Drugoga svjetskog rata.

Bela ku?a objavila je da ?e primiti najmanje 10.000 sirijskih izbeglica u fiskalnoj godini koja po?inje u oktobru. Re? je o delu dio od ukupno 85.000 izjeglica iz svih delova sveta koliko ?e ih prihvatiti SAD-a u toj godini.

Sadašnje mere su toliko stroge da je samo 1.500 Sirijaca dobilo dozvolu ulaska u SAD od izbijanja rata u toj zemlji 2011.

 

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …