субота, 20. јул 2024.
sren
Početna / RAD SA DECOM / Uključivanje azilanata, starijih maloletnika u postupak obrazovanja u Školi za funkcionalno obrazovanje odraslih “Đuro Salaj”u Lazarevcu
slika za clanak os lazarevac 1

Uključivanje azilanata, starijih maloletnika u postupak obrazovanja u Školi za funkcionalno obrazovanje odraslih “Đuro Salaj”u Lazarevcu

U okviru projekta LOVE – Pravo, Red, Vrednosti za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju svojih prava bez diskriminacije, koji finansira Evropska unija, tim pravnika Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je 15.03.2017. je sproveo akciju upisivanja starijih maloletnika iz Avganistana u Školu za funkcionalno obrazovanje odraslih “Đuro Salaj”u Lazarevcu. Dvanaestoro maloletnika uzrasta od 15 do 18 godina iz Avganistana, koji su smešteni u kampu Bogovađa, imali su svoj prvi čas u školi toga dana. Ovom akcijom je potvrđena važnost integrisanja azilanata u obrazovni sistem, uključivanje učenika azilanata u redovnu nastavu. APC/CZA tim će pružiti podršku školi u vidu obuke, treninga na temu pravne, socijalne, psihološke pomoći i sl.

U skladu sa ciljevima i aktivnostima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) u okviru kojih se sprovodi zaštita migranata/ tražioca azila / osoba kojima je odobren azil od diskriminacije u lokalnim zajednicama, kao i u srpskom društvu u celini u skladu sa vrednostima EU, posebna pažnja je posvećena maloletnicima (sa pratnjom, ili bez pratnje).

slika za clanak os lazarevac 1

Sadržaj, stavovi i realizacija projekta su isključiva odgovornost Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA, novinske agencije BETA i Centra za istraživanje javnih politika, a izneti stavovi ni u kom slučaju se ne mogu smatrati stavovima Evropske unije.

Pogledajte još

Utočište: Ručnopravljene kanole za bolje sutra

Izvor: A1 Naša Mreža Foto: A1 Naša Mreža Video: A1 Naša Mreža 15 jul, 2024 …