понедељак, 20. мај 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Veći broj izbeglica na grčkim ostrvima, EU vraća Dablin na snagu

Veći broj izbeglica na grčkim ostrvima, EU vraća Dablin na snagu

priredio: APC 

Atina, 5. April – Prema podacima gr?kog azilnog servisa, 2,627 migranta i izbeglica stiglo je na gr?ka ostrva iz Turske,  izme?u 1. januara i 5. marta ove godine. Mada je taj broj drasti?no smanjen u odnosu na prošlu godinu, kada je u istom periodu zabeleženo 121,426  dolazaka, zabrinjava ?injenica da je broj dolazaka iz Turske ponovo po?eo da raste, a samo 10.000 migranata je do marta napustilo Gr?ku.

Pove?anje broja migranata na gr?kim ostrvima (samo tokom jednog dana krajem marta na Lesbos , Hios i Samos stiglo je 566 azilanta, a pre nekoliko dana otkriveni su i na plažama Santorinija, na koji do sada nisu dolazilili) gr?ki zvani?nici pripisuju lepom vremenu, ali i  ?injenici su Gr?ka i Turska povukla mnoge od njihovih brodova iz Egejskog mora, zbog nedavne napetosti izme?u dve zemlje.

Gr?ka upozorava da su centri za registraciju preoptere?eni i da registraciju na ostrvima ?eka  14.018 ljudi, od kojih je ve?ina podnela zahtev za azil. Mnogi od njih nemaju pravo na azil, ali su i dalje na gr?kom tlu u nadi da ?e mo?i da pre?u u centralnu i severnoj Evropi ilegalno.

Rukovodilac gr?kog azila Marija Stavropoulou, kaže da obrada zahtjeva za azil ide sporo, jer je donedavno bio ozbiljan nedostatak osoblja, ali upozorava da je glavni razlog za to što je lane podneto 51.000 molbi za azil, što je oko ?etiri puta više nego u 2015. godini

Razlog za pove?anje broja zahteva je sporazum izmedju EU i Turske po kome ?e svi oni koji ne traže, odnosno ne dobiju azil u Gr?koj biti deportovani, pa je tako Gr?ka  sada ?etvrta zemlja po broju zahteva za azil, posle Nema?ke, Francuske i Italije.

Gr?ka ima više razloga za zabrinutost, a i da apeluje na me?unarodnu solidarnost, izmedju ostalog i zbog toga što je EU 15. marta najavila da vra?a Dablinski sporazum na snagu, što zna?i da ?e sve tražioce azila koji su ušli preko Gr?ke u neku od zemalja ?lanica Eu vratiti u ovu zemlju.

Ministar unutrašnjih poslova Nema?ke Tomas ve? je  naložio Federalnom birou za migrante i izbeglice u Ninbergu  da po?ne sprovo?enje  odluke   koju je donela  Evropska komisija uz obrazloženje da Gr?ka sada može da primi natrag podnosioce zahteva za azil, uz pomo? Kancelarija za evropske azile, podršku EU i nevladinih organizacija.

Me?utim, povratak migranata i izbjeglica u Gr?ku ipak ?e biti izveden pod odredjeniom uslovima.  Povratak je predvidjen samo ako gr?ke vlasti daju pojedina?ne garancije u svakom slu?ajuda ?e podnosilac zahteva biti smešten u odgovaraju?e centre i da ?e se sa njim postupati po  na osnovu zakona EU., a za sada se ne preporu?uje transfer ugroženih migranata , posebno maloletnika bez pratnje.

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …