петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Trening sa mladim aktivistima u Tutinu 29.09.2016.
tut 01|tut 2

Trening sa mladim aktivistima u Tutinu 29.09.2016.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je 29. septembra u Tutinu organizovao trening sa lokalnim aktivistima koji će učestvovati u programima pomoći izbeglicama u lokalnoj sredini ali i onima koji su direktno uključeni u pomoć u izbeglicama smeštenim u centru za azil.

Trening je bio organizovan zajedno sa Kancelarijom za mlade i Tutinskom inicijativom mladih. Na održanom treningu se razgovaralo o načinu rada sa izbeglicama, kao i o važnosti uvažavanja njihove kulture kao i kulturoloških razlika.

tut 01

Trening je organizovan kako bi aktivirao lokalne mlade da da postanu aktivna podrška azilatima, radi razvijanja društvenih veština posebno obraćajući pažnju na razumevanje i poštovanje njihove trenutne situacije, individualnih kapaciteta azilanata i azilantkinja, njihovih kultura, religioznih i socijalnih pozadina. Moderatorke su bile APC/CZA psihološkinja i pedagoškinja sa višegodišnjim iskustvom u radu sa tražiocima azila i drugim migrantima.

tut 2

Sem treninga, APC/CZA tim je obezbedio praktične savete o problimima koji mogu nastati u praksi nakon treninga. Ovaj trening je deo projekta “Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije” koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije.

 

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine