уторак, 5. март 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Slovenija diže ogradu prema Hrvatskoj

Slovenija diže ogradu prema Hrvatskoj

  priredio  |  A.P.C      foto  |  Delo 
Ljubljana, 10. novembar – Slovenija sutra po?inje da diže ži?anu ogradu prema Hrvatskoj, potvrdio je ve?eras gradona?elnik Zavr?a Miran Vuk. On je pozvao i svoje sugra?ane da do?u i pomognu u dizanju ograde, jer ?e tako, po njegovim re?ima, štititi i svoje domove.
Dizanje ograde prema Hrvatskoj na popodnevnoj konferenciji za novinare zvani?no je najavio slovena?ki premijer Miro Cerar re?ima da ?e na odre?enim mestima na granici prema Hrvatskoj „postavili tehni?ke prepreke, uklju?uju?i i ogradu.“
Svrha ovih prepreka je da upu?uje ljude na grani?ne prelaze, rekao je premijer naglašavaju?i da Slovenija ne zatvara svoje granice ve? samo spre?ava nekontrolis?no ul?z?k imigr?n?t? i njihovo raštrkavanje n? slovena?koj teritoriji. Re?eno je da ?e izbeglice iz Hrvatske i dalje vozovima biti prebacivani u Sloveniju.
Slovena?ka vlada odluku o dizanju ži?ane ograde pravda najavom pove?anja broja migranata koji se iz Gr?ke kre?u balkanskom rutom prema severu i pretnjom humanitarne katastrofe. Na putu je oko 30.000 izbeglic?, broj ljudi koji stižu u Gr?ku i koji n?mer?v?ju d? krenu ovom rutom još raste. To bi Cerarovim re?ima, uzim?ju?i u obzir ?injenicu d? Austrij? i Nem??k? nameravaju da smanje “dozvoljen” priliv migr?n?t?, dovelo do situ?cije u kojoj na vr?t? Slovenije ulaze hilj?d? izbeglic? z? koje Slovenija nem? odgov?r?ju?ih objek?t?, hr?ne, ode?e i medicinske nege.
Austrija je spremna na primi 6000 izbeglica dnevno,a
Miro Cer?r je najavio da ?e Slovenij? dozvoliti ul?z?k n? d?n onoliko imigr?n?t? koliko ?e biti u mogu?nosti d? obezbedi i koliko ?e ond? biti prosle?eno u Austriju.
Kako prenose slovena?ki mediji Austrij? i Nema?ka pozdr?vlj?ju odluku Slovenije o dizanju ograde.
“Uvek s?m tvrdio d? to treb? d? bude gl?vni cilj z?štite n?ših spoljnih gr?nica. Šengenski sistem stoji i p?d? s? z?štitom šengenskih spoljnih gr?nic? “, izj?vio je ?ustrijski minist?r unutr?šnjih poslov? Joh?n? Mikl-L?jtner i dod?o d? je zbog tog? odluk? Vl?de Slovenije ?psolutno ispr?vna.
Nema?ka kancelerka Angela Merkel je u me?uvremenu pozv?la EU d? z?štiti svoje v?njske gr?nice k?ko bi se usporio protok migr?nata, k?o što su Slovenij? i de treb? poja?ati kontrole n? gr?nici s? Hrv?tskom.
Situ?cij? u Sloveniji, prem? Merkelovoj uk?zuje n? potrebu z? z?jedni?kim evropskim rešenjem, a to je z?štit? spoljnih gr?nic?, prenosi nem??k? novinsk? ?gencij? DPA.

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine