петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / EU: Na Balkanu centri za registraciju i identifikaciju migranata

EU: Na Balkanu centri za registraciju i identifikaciju migranata

  izvor | Tanjug     foto  |  A.P.C. 

Brisel, 9. novembar – Evropska unija razmatra da u balkanskim zemljama koje nisu ?lanice EU postavi centre gde bi se primali zahtevi za azil desetina hiljada migranata koji dolaze iz Gr?ke, rekli su danas ministri EU u Briselu.
Ministar spoljnih poslova Luksemburga Žan Aselborn, koji je predsedavao sastanku u Briselu, rekao je da je zamolio ministre da razmotre na?ine kako registrovati i razmotriti zahteve velikog broja migranata koji napuštaju Gr?ku neregistrovani, a od kojih mnogi idu prema Nema?koj.
Zvani?nici EU kažu da je predlog o stvaranju centara za razmatranje zahteva za azil u balkanskim zemljama, motivisan zabrinutoš?u da bi, nakon što bogate zemlje Zapada dostignu pune prihvatne kapacitete, migranti mogli da preko zime ostanu zaglavljeni u siromašnim balkanskim državama, a izvan EU.
Ti centri, mogu?e sa osobljem EU, mogli bi da sprovode proces registrovanja i identifikacije, što je trebalo biti ura?eno u Gr?koj, uklju?uju?i i uzimanje otisaka prstiju, kao i po?etni postupak utvr?ivanja podobnosti za dodeljivanje azila, ili za deportovanje migranata iz Evrope.
Aselborn je istakao da je veliki broj migranata koji dolaze na gr?ka ostrva, prose?no više od 5.000 dnevno, nešto s ?ime Atina ne može da iza?e na kraj – i da je to dovelo do predloga da se duž tranzitne rute migranata, od Gr?ke preko Balkana, otvore dodatni registracioni centri.
“Ta ideja treba biti dalje razra?ena”, rekao je Aselborn novinarima. Komesar EU za migracije Dimitris Avramopulos istakao je da ne postoje planovi da se ustanove “prihvatni centri” i rekao je da je osnovna ideja da se pomogne ljudima koji putuju preko Balkana.

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine