Početna / AKTUELNO / APC U ŠIDU – Velike gužve, kapaciteti nedovoljni

APC U ŠIDU – Velike gužve, kapaciteti nedovoljni

Šid,11.novembar –  Timovi Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila (APC/CZA) prisutni su me?u izbeglicama u Šidu svakodnevno po  24 sata. Naši pravnici, psiholozi i pedagozi su prisutni i u Adaševcima i u Prihvatnom centru u Principovcu gde svakodnevno asistiraju i daju ljudima sve informacije koje su im od zna?aja u trenutnoj situaciji u kojoj su se našli.  Pomažu u spajanju porodica i prijatelja koji su se razdvojili, što nije redak slu?aj kada se radi o ovako velikom broju ljudi koji su u stalnom pokretu, pomažu bolesnim i povre?enim da do?u do lekara i dobiju adekvatnu pomo?. Pored toga, APC/CZA tim zajedno sa službenicima Komesarijata za izbeglice u?estvuje u pra?enju protoka i prebrojavanju ljudi koji dolaze, njihovom usmeravanju, informisanju i deljenju humanitarne pomo?i.

U  Šidu su ogromne gužve jer u Preševo poslednja ovde pristiže oko 10 000 ljudi poslednjih  dva dana. Ve?i priliv izbeglica usledio je nakon štrajka lu?kih prevoznika u Gr?koj koji je sada prekinut. Ju?e i tokom no?i su u Hrvatsku iz Šida vozovi prevezli oko 7.000 ljudi, pa je jutro i nove autobuse koji u kolonama stižu,  sa?ekalo oko 3000 ljudi.  Za sve ove ljude koji u autobusima uglavnom ?ekaju dolazak „svog“ voza , na ogromno nezadovoljstvo i nervozu voza?a koji su ih dovezli iz Preševa, u Šidu nema dovoljno ni smeštajnih kapaciteta, ni toaleta, a povremeno ni lekova, ni hrane. U prostorije prihvatnog centra u Adoševcima može da stane  od 50 do 100 ljudi, koji tu tokom no?i mogu da se ogreju i napune telefone. Obližnja benzinska puma u kojoj postoje toaleti i za invalide i prodavnica sa nekim prehrambenim sitnicama, kafom i ?ajem, povremeno, usled velike gužve, zatvara vrata. Tako da je veliki broj izbeglica i gladan.

Radnici Komesarijata za izbeglice, humanitarne oganizacije ?ine sve da pomognu i da protok izbeglica, ka Hrvatskoj bude što organizovaniji, ali strepnja da ?e situacija,  zbog dizanja ograde na granici Slovenije sa Hrvatskom i stav Slovenije da ?e primati samo onaj broj koji može da opservira, biti još teža, naro?ito kada pro?u ovi topli dani. Ono što posebno zabrinjava je to što je me?u njima veliki broj dece. Mnoga od njih su prehla?ena, imaju stoma?ne tegobe…

Pogledajte još

Prvi srpski pasoši za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 15. april 2024. god– Danas, vlasti Srbije uručile su prvi …