Početna / AKTUELNO / Raste broj migranata koji iz Turske preko Crnog mora stižu u Rumuniji

Raste broj migranata koji iz Turske preko Crnog mora stižu u Rumuniji

pripremio: APC   foto: AP  

BUKUREŠT, 19. septembar – Pre nekoliko dana na Crnom moru spašeno je oko 150 ljudi, od toga tre?ina deca. Bio je to peti brodi? sa migrantima koji je presrela rumunska  policija od sredine avgusta. Broj migranata koji iz Turske preko Crnog mora pokušavaju da se dokopaju Zapadne Evrope do sada nije bio veliki, ali u poslednje vreme on raste, što ukazuje na mogu?i nastanak nove, “rumunske migrantske rute” do Zapadne Evrope.

Rumunija nije ?lanica Šengena i poslednjih godina je uglavnom izbegla priliv migranata i izbeglica kakav je vi?en širom kontinenta i u 2014, poslednjoj godini u kojoj je registrovana relativna aktivnost, do Rumunije je preko Crnog mora stiglo 300 migranata Dolazak oko 570 Ira?ana, Sirijaca, Avganistanaca, Iranaca i Pakistanaca koliko ih je stiglo za manje od mesec dana i dalje ne predstavlja veliki broj u odnosu na broj onih koji stiže mediteranskom rutom, ali se nove tendencije budno prate, ali je deset puta ve?i nego u protekle dve godine.

Kšištof Borovski, portparol evropske agencije za zaštitu granica Fronteks upozorava za AFP da  ” krijum?ari nastoje da na?u put preko Crnog mora do Evrope“

Krijum?ari traže bogatije migrante koji mogu da plate put novom rutom kojom se izbegava Gr?ka, gde pridošlima preti opasnost od deportovanja na osnovu sporazuma EU-Turska, kaže prvi ?ovek Me?unarodne organizacije za migracije (IOM) u Rumuniji Mir?ea Mokanu .

Prelazak od Turske do Rumunije može da košta izme?u 1.000 i 3.000 evra, dodaje Mokanu.

Me?utim, on ne o?ekuje brodi?e sa migrantima tokom zimskih meseci: “Pre?i Crno more je deset puta teže nego pre?i Mediteran”.

Crno more koje je hladnije, mra?nije i mnogo nepredvidljivije od mediterana nije jedini test za migrante na rumunskoj ruti jer posle prelaska Crnog mora moraju da na?u put do Zapadne Evrope u uslovima poja?anih kontrola i ograda.

U Temišvaru, u blizini granice sa Ma?arskom, stotine migranata ?ekaju na priliku da pre?u granicu.

Siriac Tarek (19) rekao je za AFP u centru za imigrante da je zaustavljen kada je pokušao da kolima stigne do granice.

Odlu?io je da ostane u Rumuniji i postane kompjuterski stru?njak ali su, kako je kazao, mnogi njegovi prijatelji “spremni da urade sve” da odu na Zapad.

Posrednici uzimaju 100 evra da  sa krijum?arima povežu migrante od kojih neki stizu i peške iz Madjarske i Srbije.

Direktan put iz Srbije u Ma?arsku postao je gotovo nemogu? zbog ži?ane ograde koju su Ma?ari podigli na granici dok je duga rumunsko-ma?arska granica ostala otvorena.

Prema podacima rumunske grani?ne policije, od po?etka godine je uhapšeno više od 1.200 ljudi koji su pokušali da pre?u zapadnu granicu u pore?enju sa 900 u celoj 2016. godini.

IO procenuje da 80% pokušaja ne uspe.

“Godinu i po dana mog života protra?eno je u nadi da ?u sti?i do obe?ane zemlje”, sa gor?inom u glasu je zaklju?io Tarek.

 

Izvor: EURACTIV.com

 

 

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …