субота, 24. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Raseljen izbeglički kamp Džungla u Kaleu

Raseljen izbeglički kamp Džungla u Kaleu

Priredio: APC     foto:Rojters

Kale,26.oktobra – Francuske vlasti su saopštile da su okon?ale “?iš?enje” “DŽungle”, nelegalnog izbegli?kog kampa kod Kalea, tik pred ulaz u tunel koji vodi do britanskog ostrva. Džungla je  je godinama bila prolazna stanica za desetina hiljada ljudi koji su o?ajni?ki pokušavali da se domognu Velike Britanije i postala je   klju?ni simbol migrantske krize u Evropi.

“Ovo je kraj ‘DŽungle’, naša misija je završena. Više nema migranata u kampu”, saopštila je prefekt departmana Pa-de-Kale Fabijen Busio, prenosi Bi-Bi-Si i dodaje da je ova objava regionalne zvani?nice stigla dok su vatre koje su zapalili grupe migranata tokom no?i i dalje gorele u kampu.

Vlasti su od ponedeljka organizovale odvoženje migranata autobusima u druge delove Francuske.

U prva dva dana operacije, 3.242 odrasla migranta napustila su kamp autobusima, dok je 772 dece smešteno u Privremeni prijemni centar, prema podacima ministarstava unutrašnjih poslova i stambenih pitanja.

U “DŽungli” je, prema podacima francuskih vlasti, živelo 6.300 migranata, dok humanitarne organizacije tvrde da ih je tamo bilo više od 8.000. Logor u Kale je bio dom za migrante iz niza zemalja pogo?ene krizom, uklju?uju?i Siriju, Avganistan i Eritreja.Ve?ina njih je otputovao u francuskoj luci u nadi da ?e na kraju prelaska Engleski kanal da se u Britaniju.

Humanitarni radnici rekao je nema?ka novinska agencija DPA da su mnogi stanovnici kampa bili voljni da napuste to podru?je i presele se u nepoznate delove Francuske. Neki su izrazili bojazan o mogu?nosti da ?e završiti u nekom negostoljubivom selu sa malo mogu?nosti za rad, a neki rugi, još uvek odlu?ni da odu u UK,

žele da ostanu u Kaleu.

Paskal Bris, šef azil agencije OFPRA, rekao je da je njegovo osoblje  pokušalo da ubedi migrante zaglavljene u Kaleu da ?e njihovi zahtevi za azil u izbegli?kim skloništima u Francuskoj biti obra?eni “veoma brzo.”

Francuska vlada je saopštila da ?e  maloljetnim licima bez pratnje biti dozvoljeno da ostane u logoru Kale u modifikovanim kontejnerima. nakon sajt ugasi. Skoro 200 dece izbeglica su  dobili dozvolu da u?u u Velikoj Britaniji. Re? je o ubrzanom procesu koji se sprovodi ve? deset dana.

 

 

 

 

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine