Početna / w-O nama / Projekti APC/CZA u poslednjih pet godina

Projekti APC/CZA u poslednjih pet godina

2008.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku

2009.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2010.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2011.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2012.

 • pravna pomoæ izbeglicama, interno raseljenim licima, azilantima, readmisantima i svim migrantima
 • pravno zastupanje u azilnom, prekršajnom, upravnom postupku i postupku po ustavnoj žalbi
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • osnaživanje azilanata i lica koja su dobila azil za aktivniju socijalnu ulogu u lokalnim zajednicama
 • izrada izveštaja o zemljama porekla, COI treninzi, prezentovanje na internetu
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava
 • azilna praksa studenata politickih nauka i studenata sociologije

2008.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku

2009.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2010.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2011.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2012.

 • pravna pomoæ izbeglicama, interno raseljenim licima, azilantima, readmisantima i svim migrantima
 • pravno zastupanje u azilnom, prekršajnom, upravnom postupku i postupku po ustavnoj žalbi
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • osnaživanje azilanata i lica koja su dobila azil za aktivniju socijalnu ulogu u lokalnim zajednicama
 • izrada izveštaja o zemljama porekla, COI treninzi, prezentovanje na internetu
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava
 • azilna praksa studenata politickih nauka i studenata sociologije

Pogledajte još

Rezultati

  Neki od ostvarenih rezultata/ Some of the achieved Results: Više od 230,000 informisanih migranta, …