Početna / AZILNE PRIČE / U beogradskim parkovima izbeglicama opet potrebna naša pomoć

U beogradskim parkovima izbeglicama opet potrebna naša pomoć

 autor: APC | foto: APC  [/

Beograd,18-april – Od zatvaranja balkanske rute sve je ve?i broj izbeglica koji se traže?i put kako da se probiju do Evrope stižu u Beograd preko Makedonije i Bugarske i zadržavaju se u parkovima oko autobuske stanice. Svakodnevno ih je tu oko stotinjak, a stalno pristižu novi. Naš tim redovno obilazi ove ljude, me?u kojima ima i porodica i maloletne dece, pruža im informacije, ali i deli neophodnu pomo?. Tako smo i danas, kao i prethodnih dana bili u parkovima kod autobuske stanice.

Stotinjak  ljudi iz Avganistana, Iraka i Somalije,  sa kojima smo razgovarali, ve?i deo puta do Srbije su, kažu prevalili peške. Umorni su, a neki od njih imaju i povrede od napornog puta. Svi su zabrinuti.

Podelili smo im  ode?u i obu?u, odgovarali na brojna pitanja i pružali informacije  vezane za njihov pravni status i boravak u Srbiji.

Pogledajte još

Naša smartphone aplikacija sada i na ukrajinskom jeziku

Aplikacija je sada dostupna izbeglicama iz Ukrajine na ukrajinskom jeziku i na taj način omogućava …