Početna / NOVOSTI IZ APC / Održan prvi Okrugli sto o obrazovanju dece tražilac azila u Beogradu
01|01

Održan prvi Okrugli sto o obrazovanju dece tražilac azila u Beogradu

U prostorijama OŠ „Zaga Malivuk” u Beogradu 10. septembra je održan Okrugli sto pod nazivom „Deca tražioci azila u Srbiji – pristup obrazovanju i prevencija rodno zasnovanog nasilja” u organizaciji Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije (VDS), u okviru projekta „Poboljšanje pristupa obrazovanju dece tražilaca azila u Srbiji i prevencija rodno zasnovanog nasilja”, finansiranog od strane Evropske unije.

APC/CZA predstavljali su Izvršni direktor Radoš Đurović i Programski menadžer Marea Grinvald Chollet. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Zavoda za vaspitanje dece i omladine (ZVDO), kao i direktori svih osnovnih škola sa opštine Palilula.

01

Sastanak je održan kako bi se sa relevantnim akterima uključenim u obrazovanje dece tražilaca azila i njihovu zaštitu diskutovalo o značajnim pitanjima i preprekama sa kojima se suočavaju, kao i načinima prevazilaženja identifikovanih prepreka.

Teme obrađene tokom sastanka bile su aktuelna situacija izbeglica u Srbiji i očekivani trendovi u narednom periodu, položaj dece tražilaca azila u Srbiji, sa posebnim akcentom na decu tražioce azila bez pratnje, postojeći mehanizmi zaštite dece tražilaca azila u Srbiji od nasilja i njihove primene u praksi, obrazovanje dece tražilaca azila u Srbiji sa osvrtom na individualni nastavni plan i dosadašnje uključivanje dece tražilaca azila u obrazovne ustanove, prepoznavanje i prevencija rodno zasnovanog nasilja nad decom tražiocima azila u Srbiji, kao i prepoznavanje uloga, odgovornosti i saradnja među relevantnim akterima na lokalnom i nacionalnom nivou.

Sastanku su prisustvovali i saradnici iz lokalnih sredina (Lajkovca i Banje Koviljače) koji aktivno rade sa decom tražiocima azila, bilo u formalnom obrazovnom sistemu, bilo u okviru pedagoških aktivnosti koje APC/CZA organizuje u centrima za azil. Oni su na sastanku predstavili svoja iskustva, kao i probleme i prepreke sa kojima su se suočavali tokom prethodnog perioda.

 

U prostorijama OŠ „Zaga Malivuk” u Beogradu 10. septembra je održan Okrugli sto pod nazivom „Deca tražioci azila u Srbiji – pristup obrazovanju i prevencija rodno zasnovanog nasilja” u organizaciji Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije (VDS), u okviru projekta „Poboljšanje pristupa obrazovanju dece tražilaca azila u Srbiji i prevencija rodno zasnovanog nasilja”, finansiranog od strane Evropske unije.

APC/CZA predstavljali su Izvršni direktor Radoš Đurović i Programski menadžer Marea Grinvald Chollet. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Zavoda za vaspitanje dece i omladine (ZVDO), kao i direktori svih osnovnih škola sa opštine Palilula.

01

Sastanak je održan kako bi se sa relevantnim akterima uključenim u obrazovanje dece tražilaca azila i njihovu zaštitu diskutovalo o značajnim pitanjima i preprekama sa kojima se suočavaju, kao i načinima prevazilaženja identifikovanih prepreka.

Teme obrađene tokom sastanka bile su aktuelna situacija izbeglica u Srbiji i očekivani trendovi u narednom periodu, položaj dece tražilaca azila u Srbiji, sa posebnim akcentom na decu tražioce azila bez pratnje, postojeći mehanizmi zaštite dece tražilaca azila u Srbiji od nasilja i njihove primene u praksi, obrazovanje dece tražilaca azila u Srbiji sa osvrtom na individualni nastavni plan i dosadašnje uključivanje dece tražilaca azila u obrazovne ustanove, prepoznavanje i prevencija rodno zasnovanog nasilja nad decom tražiocima azila u Srbiji, kao i prepoznavanje uloga, odgovornosti i saradnja među relevantnim akterima na lokalnom i nacionalnom nivou.

Sastanku su prisustvovali i saradnici iz lokalnih sredina (Lajkovca i Banje Koviljače) koji aktivno rade sa decom tražiocima azila, bilo u formalnom obrazovnom sistemu, bilo u okviru pedagoških aktivnosti koje APC/CZA organizuje u centrima za azil. Oni su na sastanku predstavili svoja iskustva, kao i probleme i prepreke sa kojima su se suočavali tokom prethodnog perioda.

 

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine