Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / Od Makedonije do Austrije sa istim dokumentom

Od Makedonije do Austrije sa istim dokumentom

   izvor |Večer /http://www.vecer.mk// 

Skoplje, 3. februara – Izbeglice u tranzitu na Balkanskoj ruti će putovati sa jedinstvenim i standardizovanim dokumentom koji će im biti izdat na grčko-makedonskoj granici. Taj dokument će sadržati sve potrebne informacije, kao što su identitet, starost, zemlja porekla, kao i biometrijski podaci, odnosno otisci prstiju. Biometrijski podaci će biti potrebni za svaku izbeglicu koja želi da koristi balkanski koridor i biće prikupljeni na ulazu u Makedoniju, ako to nije uradila grčka policija i granični službenici. Za početak ovi standardizovani i jedinstveni dokumenti se neće izdavati u Grčkoj, jer grčka policija nije učestvovala u ovom projektu koji su su podržali Makedonija, Srbija, Hrvatska, Slovenija i Austrija.

Policijske službe u ove četiri zemlje, zajedno sa pograničnom policijom, ranije su se složile oko strategije za uspešno rešavanje izbegličke krize i identifikaciju i registraciju izbeglica.

Policija i stručnjaci za bezbednost otkrili da je to moguće samo kroz stoprocentnu registraciju, uzajamnu bazu podataka i standardizovane identifikacione dokumente.

– Sada je više nego ikada potreban zajednički, koordinisan i usklađen pristup za izbeglice na putu kroz Zapadni Balkan. To će standardizovati identifikaciju izbeglica i odrediće koji su migranti ispunili standarde za tranzit ovom rutom. U tu svrhu treba uvesti standardni dokument koji će biti izdat od svih strana zainteresovanih duž izbegličke trase. Ovi podaci će biti sačuvani u nacionalnim bazama podataka i biće dostupani za razmenu – rekao je Gorančo Savovski, direktor Biroa javne bezbednosti (PSB).

Uvođenje jedinstvenog dokumenta je moguće dok policija i država na koridoru imaju potrebnu opremu za ulazak i čitanje podataka, bazu podatka koja se razmenjuje i odličnu komunikaciju.

– Saradnja između policijskih službi zemalja učesnica je dobra i nastaviće se rad na njenom daljem produbljivanju. Pravovremene razmene informacija o dešavanjima na migracionoj ruti, i uvođenje novih mera i postupaka u primerenom roku, predstavlja ključ za izbegavanje tenzija na graničnim prelazima i efikasno upravljanje migracionim tokovima, kao i sprečavanje krijumčarenja migranata, zaključili su direktori policije i šefovi graničnih službi Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije na sastanku u Skoplju.

Takođe su se složili da se sve osobe sa falsifikovanim pasošima, lažnim izjavama iz koje zemlje dolaze bez obzira na zemlju porekla, vrate u Grčku. To se odnosi na izbeglice iz Sirije, Iraka i Avganistana, koje trenutno mogu da koriste koridor.

– Osobama koje nemaju putne isprave, nose falsifikovane putne isprave ili daju pogrešne izjave o nacionalnosti ili identitetu neće biti dopušten ulazak na granici. To će doprineti boljoj kontroli granica i sprečavanju zloupotrebe tranzitne rute od strane migranata kojima ne treba međunarodna zaštita i koji traže ulazak u Evropu iz drugih razloga, rekao je Savovski.

Naša država ima ključnu ulogu u upravljanju izbegličkom krizom usled ogromnih propusta grčkih vlasti, koji prete da dovedu u pitanje postojanje šengenske zone. Zato će na južnoj granici biti raspoređene dodatne policijske snage iz nekoliko zemalja članica EU koje će pomagati makedonskim policajcima u patroliranju, registraciji i identifikaciji izbeglica.

Ovo je potvrdio i zamenik direktora austrijske policije, general Franc Lang, koji smatra da je neophodan zajednički rad kako bi se smanjio priliv ljudi koji imaju malo ili nimalo šanse za dobijanje azila. Međutim, on nije objasnio šta se dešava sa onim izbeglicama koje traže azil, nakon što je ispunjena kvota i da li oni ostaju u državi u kojoj su se zatekli u tom momentu.

Takođe, nije imao precizan odgovor šta će se preduzeti ako novi sistem za izdavanje dokumenata ne profunkcioniše, ali je pojasnio da četiri zemlje nemaju plan B za suočavanje sa krizom ako se ponovi bezbednosni propust i propuste teroristi i džihadisti koji bi onda izvršili napad u nekoj od metropola u EU.

Pogledajte još

’’Sukob na Bliskom istoku služi za potrebe borbe protiv migracije koja ide ka Evropi’’: Radoš Đurović o položaju izbeglica za Danas

Izvor: Danas Beograd, 24. oktobar 2023– Napad Hamasa na Izrael koji se dogodio 7. oktobra …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine