петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / DOKUMENTI/AZILNA BIBLIOTEKA / O azilnoj biblioteci APC/CZA

O azilnoj biblioteci APC/CZA

Azilna biblioteka je projekat Centra za zaštitu i pomoć  tražiocima azila koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj sa ciljem da ojača funkcionisanje azilnog sistema i azilnih institucija u Srbiji i regionu ali i da informiše javnost i građane o situaciji, problemima i fenomenu migracije i azila u kontekstu svetskih migratornih kretanja i regionalnog balkanskog konteksta.

Imajući u vidu veliki broj ljudi poreklom iz  Azije i Afrike, koji na svom putu ka zemljama Zapada prolaze  kroz Grčku, Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku, BiH ili Crnu Goru, pitanje migracija i azila postaje sve aktuelnije na Balkanu.

Deo migratorne grupe čine tražioci azila koji iz ilegalne prelaze u legalnu kategoriju koja stiče legalan osnov za boravak u Srbij i u njoj prolazi kroz sistem utvrđivanja osnovanosti azilnih zahteva. Još uvek jedan mali deo ukupnog broja migranata zatraži azil u Srbiji dok pet do šest puta više ljudi samo ilegalno prođe kroz zemlju na putu ka Evropskoj uniji.

Incirajući pokretanje raznovrsnih i odvojenih upravnih radnji i upravnih i sudskih  postupaka- azilnih, zdravstvenih, socijalnih, obrazovnih , prekršajnih, readmisijskih, integracijskih, migranti predstavljaju jednu novu mikro grupu  koja je sveprisutnija u radu državnih organa i sociljanih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih institucija,  ali i u radu civilnog sektora i međunarodnih organizacija.

Upravo sa cijem da obezbedi sve neophodne informacije o zemljama porekla tražilaca azila za adekvatan rad azilnih i drugi institucija i službi, a radi donošenja odluka koje se tiču sticanja statusa, dobijanja socijalne, zdravstvene, integracijske pomoći i zaštite, azilna biblioteka će u narednom periodu značajno doprineti daljem  unapređivanju  pravilnog funkcionisanja azilnog sistema.

Kroz izradu i prezentovanje izveštaja iz zemalja porekla tražilaca azila, svih relevantnih informacija iz zemalja porekla, domaće i strane sudske azilne prakse, odluka azilnih instanci, biblioteka ima zadatak da olakša, ubrza i usavrši proces donošenja odluka i postupanja nadležnih državnih i nedržavnih aktera u azilnom i drugim migratornim sistemima.

Pogledajte još

Policija obustavlja registraciju lica koja traže azil

 Beograd, 24.03.2020. Vlada Srbije je dana 24.03.2020. godine donela odluku kojom se obustavlja do daljnjeg …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine