Početna / AKTUELNO / EVROPA I MIGRANTI / Nevladine organizacije optužile bugarske vlasti da informacije o identitetu azilanata dostavljaju sirijskoj ambasadi

Nevladine organizacije optužile bugarske vlasti da informacije o identitetu azilanata dostavljaju sirijskoj ambasadi

Izvor: ECRE 31.oktobar 2013.

Bugarski helsinški komitet-BHC, član Evropskog saveta za izbeglice i migrante- ECRE je izneo navode da bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja sirijskoj ambasadi u Sofiji podatke o sirijskim tražiocima azila, uključujući i biometrijske otiske prstiju. U otvorenom pismu koje je Bugarski helsinški komitet uputio Ministarstvu unutrašnjih poslova Bugarske, posebno je istaknuto da je dostavljanje bilo kojih informacija o tražiocima azila zemljama iz kojih potiču ozbiljno narušavanje ljudskih prava i da je protivno domaćem i međunarodnom izbegličkom pravu. Takođe, istaknuto je da se na taj način ugrožava bezbednost Sirijaca koji se nalaze na teritoriji Bugarske.

Bugarska državna agencija za izbeglice (State Agency for Refugees-SAR) dostavlja biografije tražioca azila, otiske prstiju i ostale biometrijske podatke sirijskoj ambasadi u Sofiji, navodno da bi utvrdila identitet ljudi koji tvrde da su iz Sirije.

Bugarski helsinški komitet je takođe izneo nezadovoljstvo sa Vladinim planom da se tražioci azila smeštaju u pritvorske centre umesto u centre otvorenog tipa. Pozivajući se na Direktivu o smeštaju tražioca azila i na Direktivu o azilnom postupku Bugarski hesinški komitet je naveo da tražioci azila ne bi trebalo da budu pritvoreni samo zbog toga što traže zaštitu.

Uzimajući u obzir celokupnu situaciju sa tražiocima azila u Bugarskoj, BHC navodi da Agencija za izbeglice Bugarske nije adekvatno odgovorila na povećan broj tražioca azila koji su pristigli iz Sirije i nije uspela da im obezbedi adekvatan smeštaj. Uslovi koji odlikuju centre za smeštaj tražioca azila u Bugarskoj su nedostatak prostora, nedostatak medicinske nege i generalno loši uslovi. Tražioci azila često čekaju u Centrima po nekoliko nedelja pre nego što uspeju da registruju svoj zahtev za azil.

Takođe, Bugarska je nedavno najavila izgradnju 170 kilometara dugu ogradu na jugoistočnoj granici sa Turskom sa ciljem da spreči ulazak izbeglica u zemlju van graničnih prelaza. Boris Cheshirkov, predstavnik UNHCR-a za Bugarsku je izjavio da bi izgradnja ograde mogla navesti ljude da putuju mnogo opasnijim putevima i prelazima i da to predstavlja jedan od načina na koji će izbeglice biti ostavljene na milost krijumčarima.

Bugarski helsinški komitet je uputio direktno pitanje ministru unutrašnjih poslova Bugarske “Da li ste spremni da pronalazite tela sirijskih porodica na obalama Crnog mora na teritoriji Bugarske?”

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila čl. 6 EU Direktive …