среда, 28. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Nemačka na listu sigurnih zemalja stavila i Alžir,Maroko i Tunis

Nemačka na listu sigurnih zemalja stavila i Alžir,Maroko i Tunis

 priredio: APC |foto: D.W 

Berlin, 13. maj -Uprkos oštrim kritikama, nema?ki Bundestag ve?inom glasova odobrio je predlog da se  Alžir, Maroko i Tunis stave na  listu takozvanih “sigurnih zemalja porekla”. To zna?i da sada i izbeglice iz ove tri severnoafri?ke zemlje  generalno nemaju pravo na azil. Istovremeno ova odluka , mada je preostalo da je odobri i Bundesrat – nema?ki gornji dom parlamenta,  ?e omogu?iti nema?kim vlastima da ubrzaju proces slanja tražitelja azila iz Alžira, Maroka i Tunnisa nazad u njihove zemlje.

Nema?ki ministar unutrašnjih poslova Tomas de Meizier branio novo pravilo, tvrdnjom da je veliki broj ljudi iz Magreba dolaze u Nema?ku “, iz razloga koji nisu povezani sa azilom.”

“Boravak takvih ljudi mora biti brzo okon?an”, rekao je on za “Rheinische Post.”

Prema njegovim re?ima u prvom kvartalu 2016. godine ,za  samo 0,7 odsto kandidata iz Magreba odobren je status zaštite. U 2015. godini, oko 26.000 ljudi iz ove tri zemlje podnelo je zahtjev za azil u Nema?koj; a oko 2 posto njihovih prijava je odobreno.

Kriti?ari ove odluke nema?kog Bundestaga upozoravaju na kršenje  ljudskih prava u zemljama Magreba, ali i ?injenicu da je ovakva odluka u direktnoj suprotnosti sa suštinom osnovnog parava na  azil, a to je da je ono individualno i  podrazumeva individulano ispitivanje svakog zahteva

Alžirci i Marokanci privukli su pažnju nema?ke javnosti nakon doga?aja u novogodišnjoj no?i u Kelnu. Veliki broj po?inilaca krivi?nih dela te no?i poti?e upravo iz te dve severnoafri?ke zemlje.

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine