Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / Napeto u Tabanovcima – Bekstva od žice i tuče između izbeglica i migranata

Napeto u Tabanovcima – Bekstva od žice i tuče između izbeglica i migranata

 izvor: Ve?er (vecer.mk) 

Skoplje, 10. mart – ?etrdeset izbeglica i migranata iz Iraka i Avganistana ju?e je pobeglo iz kampa u Tabanovcima gde se sada nalazi oko 1.400 ljudi, koji su danima i nedeljama zaglavljeni ovde.

Iako nema zvani?ne potvrde informacije o tome, 44 ljudi je iskoristilo trenutak kada je u kampu nestalo struje, presko?ilo ogradu i pobeglo u nepoznatom pravcu. MUP tako?e nije potvrdio ovu vest, niti je dao informaciju o tome da li je organizovana potera za njima i pretres u pograni?nim selima i Vaksinace i Lojane, gde su se izbeglice verovatno upuptile i gde verovatno ima nekoliko stotina drugih izbeglica i migranata.

Ina?e, situacija u kampu je napeta i nervoza raste iz sata u sat. Oko hiljadu izbeglica iz Avganistana su ve? tri nedelje ovde, otkako su preko no?i postali “nepoželjni” za EU ??i za njih spuštene rampe duž granica na Balkanskom koridoru. Tu je i 450 sirijskih izbeglica koje u pograni?nom podru?ju sa Srbijom tri dana spavaju na otvorenom, na niskim temperaturama i konstantnoj kiši. Srpske vlasti su bez prethodne najave zatvorile granicu sa njih i nisu im dozvolile ulazak.

 

Ova situacija je nastala zbog odluke donete na samitu u Briselu u nedelju gde je dogovoreno da se zatvore sve ilegalni prelasci duž balkanskog koridora. Uslovi koji se postavljaju za izbeglice za prelazak granica su gotovo nemogu?i, pa balkanski koridor kojim je za devet meseci prošlo više od milion izbeglica više ne radi, iako nijedna zemlja to zvani?no nije potvrdila.

Ova situacija se ne?e promeniti najranije do 17. marta, kada je zakazan samit Saveta Evrope, gde bi trebalo da se ozvani?e dogovori postignuti za vikend. Prema sporazumu Turska ?e poneti najve?i teret krize, ali da bi se to dogodilo Ankara traži još tri milijarde evra na ve? odobrene tri, bezvizni režim za svoje gra?ane i ubrzanje procesa pridruživanja EU, ?emu se snažno suprotstavljaju  Gr?ka i Ma?arska.

Evropski lideri su se složili oko preseljenja izbeglica iz Gr?ke i Turske koje ?e se obavljati isklju?ivo avionom i to u zemlje koje ?e se složiti da prime izbeglice koji ispunjavaju nove uslove. Zvani?no ?e vrata biti otvorena za sirijske državljane.

Situacija na južnoj granici ostaje nepromenjena. “Kapija” u blizini grani?nog kamena 59 ve? tre?i dan je zatvorena i tako ?e ostati bar do 17. marta. S druge strane ograde, u kampu Idomeni se nalazi ve? 14 hiljada izbeglica i njihov broj raste. Ve?ina njih su porodice iz Sirije koje su ve? deset dana tamo zaglavljene. Oni satima ?ekaju vodu i hranu, primetan je nedostatak medicinskih i sanitetskih materijala, hiljade spava pod otvorenim nebom, što zbog lošeg vremena pove?ava rizik od zaraznih bolesti. U Idomeniju napetost i bes rastu iz sata u sat. U ovom trenutku, deonica od Gevgelija do Dorjana, ?li sa gr?ke strane, ima ?etiri kampa u kojima boravi više od 22 hiljada izbeglica.

(O.?.)

Pogledajte još

CMS traži hitnu smenu vrha MUP-a Hrvatske.

Izvor: CMS05.04.2022 – Azil i integracijske politikePanel Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava odbio je zahtjev …