четвртак, 29. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Mađarska donela zakon o vraćanju migranata Srbiji

Mađarska donela zakon o vraćanju migranata Srbiji

 priredio: APC  foto : (Laszlo Balogh/Reuters)

Budimpešta, Beograd, 14.juni  – Ma?arska ju?e usvojila zakon koji policiji dozvoljava da vra?a natrag ilegalne migrante koje otkrije unutar zone od osam kilometara od južne ma?arske granice prema Srbiji.

„Cilj usvaja ovog amandmana na zakon o izbeglicama je da se omoguc?i (vlastima) da se vrate nazad kroz kapiju grani?ne ograde državljani trec?ih zemalja koji su u Ma?arskoj nelegalno i koji su uhapšeni unutar osam kilometara od granice“, navedeno je u obrazloženju.

“Nijedna zemlja ne može da donese zakon koji ?e se odnositi na neku drugu zemlju, a koji ?e proizvoditi posledice. Kada bi se Srbija tako ponašala imali bismo dominu efekat odavde pa do Turske”, rekao je povodom donošenja ovog zakona srpski ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar  Vulin.

“Postoje zakoni koji su iznad nacionalnog zakonodavstva, dakle postoje me?unarodni zakoni i zna se na koji na?in neka osoba može biti vra?ena iz konkretne zemlje. Samo ?e se me?unarodno pravo u tom smislu, što se nas ti?e, primenjivati i na odnose Ma?arske i Srbije”, rekao je Vulin.

 

Ma?arska je, prema zvani?nim vladinim podacima, ove godine imala 19.140 zahteva za azil, a više od 14.000 migranata je južnu granicu prešlo nelegalno, a nedavno je ta zemlja ograni?ila broj ljudi koju mogu da u?u u tranzitnu zonu na najviše 30 dnevno.

Ograda od bodljikave žice, koju je Ma?arska podigla duž južne granice sa Srbijom i Hrvatskom, znatno je smanji priliv migranata u odnosu na stotine hiljada ljudi koji su prošle godine išle preko Balkana ka severnoj Evropi, posebno Nema?koj, ali I pored toga I zatvaranja balkanske rute  migranti u manjem broju i dalje dolaze na ma?arsku granicu sa Srbijom. Ma?arske vlasti su uspostavile dve tranzitne zone u kojima migranti mogu da podnesu zahtev za azil.

 

 

 

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine