Početna / AKTUELNO / Mađarska donela zakon o vraćanju migranata Srbiji

Mađarska donela zakon o vraćanju migranata Srbiji

 priredio: APC  foto : (Laszlo Balogh/Reuters)

Budimpešta, Beograd, 14.juni  – Ma?arska ju?e usvojila zakon koji policiji dozvoljava da vra?a natrag ilegalne migrante koje otkrije unutar zone od osam kilometara od južne ma?arske granice prema Srbiji.

„Cilj usvaja ovog amandmana na zakon o izbeglicama je da se omoguc?i (vlastima) da se vrate nazad kroz kapiju grani?ne ograde državljani trec?ih zemalja koji su u Ma?arskoj nelegalno i koji su uhapšeni unutar osam kilometara od granice“, navedeno je u obrazloženju.

“Nijedna zemlja ne može da donese zakon koji ?e se odnositi na neku drugu zemlju, a koji ?e proizvoditi posledice. Kada bi se Srbija tako ponašala imali bismo dominu efekat odavde pa do Turske”, rekao je povodom donošenja ovog zakona srpski ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar  Vulin.

“Postoje zakoni koji su iznad nacionalnog zakonodavstva, dakle postoje me?unarodni zakoni i zna se na koji na?in neka osoba može biti vra?ena iz konkretne zemlje. Samo ?e se me?unarodno pravo u tom smislu, što se nas ti?e, primenjivati i na odnose Ma?arske i Srbije”, rekao je Vulin.

 

Ma?arska je, prema zvani?nim vladinim podacima, ove godine imala 19.140 zahteva za azil, a više od 14.000 migranata je južnu granicu prešlo nelegalno, a nedavno je ta zemlja ograni?ila broj ljudi koju mogu da u?u u tranzitnu zonu na najviše 30 dnevno.

Ograda od bodljikave žice, koju je Ma?arska podigla duž južne granice sa Srbijom i Hrvatskom, znatno je smanji priliv migranata u odnosu na stotine hiljada ljudi koji su prošle godine išle preko Balkana ka severnoj Evropi, posebno Nema?koj, ali I pored toga I zatvaranja balkanske rute  migranti u manjem broju i dalje dolaze na ma?arsku granicu sa Srbijom. Ma?arske vlasti su uspostavile dve tranzitne zone u kojima migranti mogu da podnesu zahtev za azil.

 

 

 

 

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …