Početna / AKTUELNO / Dva migranta traže ukidanje sporazuma EU i Turske

Dva migranta traže ukidanje sporazuma EU i Turske

 priredio: Beta  

Luksenburg, Gr?ka 08.jun – Dva migranta uložila su žalbu Sudu pravde EU i tražila poništavanje sporazuma o migrantima izme?u Unije i Turske, saznaje se od izvora bliskom tom predmetu.

Ovo je prvi takav postupak pred Evropskim sudom pravde, ?ije je sedište u Luksemburgu, rekao je taj izvor ali je dodao da ?e sud verovatno odbaciti zahtev na osnovu “problema nadležnosti”.

Dva migranta, iz Pakistana i Avganistana, koji se trenutno nalaze i izbegli?kim kampovima u Gr?koj, podnela su odvojene zahteve sudu 22. aprila, traže?i ukidanje sporazuma Turske i EU. Nije objavljeno koje su pravne razloge naveli za svoje zahteve.

Sporazum EU-Turska ?iji je cilj da se zaustavi priliv migranata sa turske obale ka gr?kim ostrvima, predvi?a da se migranti koji su stigli u Gr?ku posle 20. marta vra?aju nazad u Tursku, uklju?uju?i i tražioce azila iz Sirije.

Za uzvrat EU je prihvatila da da šest milijardi evra Ankari i obavezala se da za svakog vra?enog Sirijca primi drugog izbeglicu iz Turske u jednu od svojih zemalja ?lanica, do ukupno 72.000 mesta. Evropski sud za ljudska prava sa sedištem u Strazburu je 2. juna odbacio zahtev jedne nevladine organizacije za odbranu izbeglica, koja je pokušala da blokira vra?anje jednog sirijskog izbeglice iz Gr?ke u Tursku, u skladu sa dogovorom EU-Ankara.

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …