четвртак, 29. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Dva migranta traže ukidanje sporazuma EU i Turske

Dva migranta traže ukidanje sporazuma EU i Turske

 priredio: Beta  

Luksenburg, Gr?ka 08.jun – Dva migranta uložila su žalbu Sudu pravde EU i tražila poništavanje sporazuma o migrantima izme?u Unije i Turske, saznaje se od izvora bliskom tom predmetu.

Ovo je prvi takav postupak pred Evropskim sudom pravde, ?ije je sedište u Luksemburgu, rekao je taj izvor ali je dodao da ?e sud verovatno odbaciti zahtev na osnovu “problema nadležnosti”.

Dva migranta, iz Pakistana i Avganistana, koji se trenutno nalaze i izbegli?kim kampovima u Gr?koj, podnela su odvojene zahteve sudu 22. aprila, traže?i ukidanje sporazuma Turske i EU. Nije objavljeno koje su pravne razloge naveli za svoje zahteve.

Sporazum EU-Turska ?iji je cilj da se zaustavi priliv migranata sa turske obale ka gr?kim ostrvima, predvi?a da se migranti koji su stigli u Gr?ku posle 20. marta vra?aju nazad u Tursku, uklju?uju?i i tražioce azila iz Sirije.

Za uzvrat EU je prihvatila da da šest milijardi evra Ankari i obavezala se da za svakog vra?enog Sirijca primi drugog izbeglicu iz Turske u jednu od svojih zemalja ?lanica, do ukupno 72.000 mesta. Evropski sud za ljudska prava sa sedištem u Strazburu je 2. juna odbacio zahtev jedne nevladine organizacije za odbranu izbeglica, koja je pokušala da blokira vra?anje jednog sirijskog izbeglice iz Gr?ke u Tursku, u skladu sa dogovorom EU-Ankara.

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine