Liste sigurnih država

Odluka o utvrdivanju liste sigurnih drzava porekla

“Službeni glasnik RS”, br. 67/2009

Na osnovu člana 2. Zakona o azilu (“Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08)

Vlada donosi

O D L U K U

o utvrđivanju liste sigurnih država porekla i sigurnih trećih država

1. Ovom odlukom utvrđuje se lista sigurnih država porekla i sigurnih trećih država.

Lista iz stava 1. ove tačke odštampana je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-5055/2009
U Beogradu, 17. avgusta 2009. godine

Vlada

Prvi potpredsednik Vlade –
zamenik predsednika Vlade,
Ivica Dačić, s.r.

LISTA SIGURNIH DRŽAVA POREKLA I SIGURNIH TREĆIH DRŽAVA

Sigurne države porekla su:

1) Federalna Republika Austrija

2) Kraljevina Belgija

3) Republika Bugarska

4) Republika Kipar

5) Češka Republika

6) Kraljevina Danska

7) Republika Estonija

8) Republika Finska

9) Republika Francuska

10) Savezna Republika Nemačka

11) Republika Grčka

12) Republika Mađarska

13) Republika Irska

14) Republika Italija

15) Republika Letonija

16) Republika Litvanija

17) Veliko Vojvodstvo Luksemburg

18) Republika Malta

19) Kraljevina Holandija

20) Republika Poljska

21) Republika Portugal

22) Rumunija

23) Slovačka Republika

24) Republika Slovenija

25) Kraljevina Španija

26) Kraljevina Švedska

27) Velika Britanija

28) Republika Bosna i Hercegovina

29) Republika Hrvatska

30) Republika Makedonija

31) Republika Crna Gora

32) Kraljevina Norveška

33) Republika Island

34) Kneževina Lihtenštajn

35) Švajcarska Konfederacija

36) Kneževina Monako

37) Ruska Federacija

38) Republika Belorusija

39) Komonvelt Australija

40) Novi Zeland

41) Japan

42) Kanada

43) Sjedinjene Američke Države

44) Republika Argentina

45) Republika Paragvaj

46) Istočna Republika Urugvaj

47) Republika Čile

48) Republika Kostarika

49) Sjedinjene Meksičke Države

50) Sejšelska Ostrva

51) Republika Mauricijus

52) Republika Kenija

53) Republika Tunis

54) Republika Turska.

Sigurne treće države su:

1) Federalna Republika Austrija

2) Kraljevina Belgija

3) Republika Bugarska

4) Republika Kipar

5) Češka Republika

6) Kraljevina Danska

7) Republika Estonija

8) Republika Finska

9) Republika Francuska

10) Savezna Republika Nemačka

11) Republika Grčka

12) Republika Mađarska

13) Republika Irska

14) Republika Italija

15) Republika Letonija

16) Republika Litvanija

17) Veliko Vojvodstvo Luksemburg

18) Republika Malta

19) Kraljevina Holandija

20) Republika Poljska

21) Republika Portugal

22) Rumunija

23) Slovačka Republika

24) Republika Slovenija

25) Kraljevina Španija

26) Kraljevina Švedska

27) Velika Britanija

28) Republika Bosna i Hercegovina

29) Republika Hrvatska

30) Republika Makedonija

31) Republika Crna Gora

32) Kraljevina Norveška

33) Republika Island

34) Kneževina Lihtenštajn

35) Švajcarska Konfederacija

36) Kneževina Monako

37) Komonvelt Australija

38) Novi Zeland

39) Japan

40) Kanada

41) Sjedinjene Američke Države

42) Republika Turska.

Pogledajte još

Odluka o dopuni Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

OSNOVNI TEKST Na osnovu člana 74. stav 2. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine