понедељак, 20. мај 2024.
sren
Početna / DOKUMENTI/AZILNA BIBLIOTEKA / Propisi domaći i strani, zakoni i konvencije / Odluka o dopuni Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

Odluka o dopuni Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

OSNOVNI TEKST

Na osnovu člana 74. stav 2. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/18) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 36/2022 od 18.3.2022. godine, a stupila je na snagu 19.3.2022.

  1. Odobrava se privremena zaštita u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine, odnosno koja su bila prinuđena da napuste Ukrajinu kao zemlju svog porekla ili uobičajenog boravišta ili su iz Ukrajine bila evakuisana, a koja se ne mogu vratiti u trajne i sigurne uslove života zbog aktuelne situacije koja preovladava u toj državi.
  2. Raseljenim licima iz tačke 1. ove odluke smatraju se:

1) državljani Ukrajine i članovi njihovih porodica koji su boravili u Ukrajini;

2) tražioci azila, lica bez državljanstva i strani državljani, kojima je u Ukrajini odobren azil ili istovetna nacionalna zaštita i članovi njihovih porodica koji su u Ukrajini imali odobren boravak;

3) strani državljani koji su u Ukrajini imali odobreno važeće stalno nastanjenje ili privremeni boravak i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju porekla pod trajnim i dugoročnim okolnostima.

Privremena zaštita se odobrava i državljanima Ukrajine i članovima njihovih porodica, koji su u vreme donošenja odluke iz tačke 1. ove odluke zakonito boravila u Republici Srbiji, ali kojima je pravo na boravak isteklo pre ukidanja odluke o privremenoj zaštiti.

Članovima porodice u smislu ove odluke smatraju se lica koja se smatraju članovima porodice saglasno odredbama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

  1. Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa odredbama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i ove odluke, registruje lica kojima je odobrena privremena zaštita i za svako lice posebno donosi odluku o odobrenju privremene zaštite.
  2. Lica kojima je odobrena privremena zaštita imaju pristup svim pravima iz člana 76. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

O ostvarivanju prava iz člana 76. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti staraju se nadležni organi u skladu sa zakonom.

  1. Privremena zaštita traje godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
  2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 019-2345/2022

U Beogradu, 17. marta 2022. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

 

IZMENE

 

Na osnovu člana 74. stav 2. i člana 75. stav 2. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/18) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o dopuni Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 21/2023 od 17.3.2023. godine, a stupila je na snagu 18.3.2023.

  1. U Odluci o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine („Službeni glasnik RS”, broj 36/22), u tački 5. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Trajanje privremene zaštite iz stava 1. ove tačke produžava se do 18. marta 2024. godine.”

  1. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 019-2211/2023-1

U Beogradu, 16. marta 2023. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Pogledajte još

Odluka o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

Odluka o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine Odluka …