Komisija za azil

U Komisiju za azil imenuju se:

1. za predsednika:

– Jovo Puletić, dipl. pravnik, pomoćnik načelnika Uprave granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2. za članove:

1) Mirjana Kecman, dipl. pravnik, samostalni savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo,

2) Slavica Stišović, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave,

3) Bojan Anđelković, dipl. pravnik, direktor Sektora za opšte poslove u Preduzeću za telekomunikacije “Telekom Srbija ˮ deoničarsko društvo,

4) dr. Vladimir Đurić, dipl. pravnik, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu,

5) Nataša Gudović, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu zdravlja,

6) Rade Drobac, dipl. pravnik, načelnik Odeljenja za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume u Ministarstvu spoljnih poslova,

7) Jovan Ćosić, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave,

8) doc. dr. Ivana Krstić, dipl. pravnik, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

II Ovo rešenje objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije”. 24 Broj: 119-6141/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

 

Pogledajte još

Odluka o dopuni Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

OSNOVNI TEKST Na osnovu člana 74. stav 2. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni …