четвртак, 25. април 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Migrantska/izbeglička situacija na jugu Srbije za period 25. jun – 19. jul 2019.

Migrantska/izbeglička situacija na jugu Srbije za period 25. jun – 19. jul 2019.

Tekst: APC  Foto: APC

Bujanovac, Preševo, Vranje, 20. jul 2019. – Službenici APC/CZA redovno obilaze granične oblasti  na jugu Srbije kao i kampove za prihvat migranata i izbeglica u Preševu, Vranju,Bujanovcu, Pirotu, Nišu, Dimitrovgradu i drugde. Oni predstavljaju prvu tačku kontakta za migrante i izbeglice koji u Srbiju ulaze najčešće preko njenih južnih granica, obezbeđujući im informacije, pravnu pomoć i pomoć da se registruju u policijskoj stanici, dobiju registracione papire sa kojima mogu da dobiju smeštaj u nekom od prihvatnih ili azilnih centara u Srbiji, izraze nameru za azil i podnesu zahtev za azil, prijave korupciju, diskriminaciju, krijumčarenje, kriminal, trgovinu ljudima. Pored toga, psihosocijalni tim APC/CZA pruža psihološku pomoć i osnažuje migrante, pomažući im da ostvare zdravstvenu zaštitu, dobiju staratelja ukoliko su maloletni bez pratnje roditelja, ostvare socijalnu zaštitu i pomoć lokalnih centara za socijalni rad, ali i ih osnažuju da prevaziđu postojeće izazove.

APC/CZA prikuplja informacije i o situaciji u kampovima, o uslovima života migranata i izbeglica i njihovom tretmanu od strane uprava kampova, predstavnika institucija i građana, poštovanju prava tražilaca azila i migranata, problemima, potencijalnoj diskriminaciji, nasilju, trgovini ljudima, krijumčarenju, push backovima i drugim izazovima azila i migracije.

Kroz rad na terenu, u razgovorima sa migrantima i izbeglicama i uvidom u situaciju na lokalu, u periodu od 25. juna do 19. jula 2019. godine, službenici APC/CZA su identifikovali trenutne probleme, izazove i prakse u južnim oblastima i na južnim granicama Srbije.

KIRS smešta novopridošle izbeglice u baraku postavljenu ispred kampa u Bujanovcu

Službenici APC/CZA su prilikom posete kampu u Bujanovcu 02. jula od izbeglica B.S. (24, Indija), B.S. (26, Indija), M.S. (35, Pakistan), A.R. (25, Pakistan) I J.A. (28, Pakistan) koji su tog jutra stigli u Bujanovac saznali da pripadnici Komesarijata za izbeglice smeštaju novopridošle izbeglice u baraku (montažni kontejner) koji je postavljen ispred kampa u Bujanovcu. Prema rečima izbeglica sa kojima su službenici APC/CZA razgovarali, izbeglice u baraci čekaju da ih pregleda doktor pre nego što ih smeste u sobe u samom kampu.

Push-back srpske policije u Makedoniju

Prilikom obilaska kampa u Bujanovcu 25. juna, službenici APC/CZA su razgovarali sa K.Z. (27, Pakistan) koji je ušao u Srbiju iz Makedonije 22. juna. K.Z. je u Srbiju ušao u grupi od 5 ljudi poreklom iz Pakistana. U trenutku kada su službenici APC/CZA razgovarali sa K.Z., on još uvek nije registrovan u policiji, a u kamp u Bujanovcu je došao uz pomoć lokalnog stanovništva koje ga je uputilo u kamp. Prema navodima K.Z., on je 22.juna u grupi sa još 4 Pakistanca ušao u Srbiju i stigao u policijsku stanicu u Preševu. Tamo im je policija rekla da su završili registraciju za taj dan, a zatim su ih odvezli do granice i rekli im da idu nazad u Makedoniju. Policija je otišla nakon što su ih ostavili na granici, a posle 4 sata K.Z. i njegovi prijatelji pokušali su ponovo da uđu u Srbiju i ovog puta su otišli ​​direktno u kamp u Bujanovac.

U južnu kancelariju APC/CZA u Preševu 26. juna 2019. svratila je grupa od 16 izbeglica, svi iz Pakistana: M.K. (21), M.S. (20), G.A. (37), P.A. (25), H.A. (22), S.A. (19), D.M. (22), Y.I. (19), S.S. (39), S.A. (27), M.Y.H. (23), H.S. (29), Z.A. (29), O.M. (18), I.M. (34) I H.N. (22). Ova grupa je ušla u Srbiju iz pravca Miratovca u noći 25. na 26. jun 2019. U toku te noći dva puta su vraćeni sa granice u Makedoniju od strane srpske granične policije. Pripadnici granične policije nisu bili nasilni prema migrantima, samo su im rekli da se vrate nazad u Makedoniju. Uspeli su da uđu iste noći, iz trećeg pokušaja I tada ih je uhvatila policija u jednom selu u okolini Preševa i odvela ih u kamp u Preševu, a u toku dana (26. juna) su ih i registrovali i dodeljen im je kamp u Vranju. Službenici APC/CZA su ih informisali kako mogu da stignu do kampa u Vranju.

Prilikom obilaska kampa u Vranju 19. jula službenici APC/CZA su upoznali S.H. (28, Alžir), M.N. (38) iz Alžira i E.S. I (19, Maroko) koji su ušli u Srbiju iz Makedonije 16. jula iz pravca Miratovca. Uprava kampa u Preševu im nije dozvolila da uđu u kamp i uputili su ih da odu u kamp u Bujanovcu. Oni su zatim pokušali da se registruju u policijskoj stanici u Preševu, ali ih je i policija uputila da odu u kamp u Bujanovcu i rečeno im da je da će tamo biti registrovani. Krenuli su ka Bujanovcu i na putu za Bujanovac uhvatila ih je granična policija. Nakon što je policija zatražila od njih da pokažu registracione papire, oni su policiji rekli da su ih i pripadnici Komesarijata za izbeglice i policija u Preševu uputili u kamp u Bujanovcu. Policija ih je zatim ubacila u svoja kola i odvezla ih do granice sa Makedonijom i rečeno im je da se vrate u Makedoniju. To se dešavalo u večernjim satima, a oni su sačekali da prođe nekoliko sati i onda su ponovo pokušali da uđu u Srbiju skriveni ispod voza. Kada se voz zaustavio u Nišu, policija ih je uhvatila i poslati su u policijsku stanicu gde su registrovani. Policija ih je uputila u kamp u Vranju, gde su ih službenici APC/CZA i upoznali.

Lančani push-back iz Slovenije u Hrvatsku i zatim u Srbiju

Službenici APC/CZA su 25. juna 2019. u kampu u Preševu razgovarali sa A.R. (26, Pakistan) koji se u Srbiji nalazi dve godine. Bio je smešten u Principovcu (18 meseci) i Kikindi (6 meseci), ali nakon velikog broja neuspelih pokušaja prelaska granica odlučio je da se vrati u Grčku. Za to vreme, A.R. je nekoliko puta pokušavao da pređe granicu sa Rumunijom (3 puta), Mađarskom (3 puta) i poslednji put, pre mesec dana (krajem maja) je preko Bosne otišao u Hrvatsku, odakle je prešao u Sloveniju, iz koje je deportovan nazad u Hrvatsku, a zatim push back-ovan u Srbiju. A.R. je naveo da su ga službenici slovenačke policije uhvatili u blizini granice sa Hrvatskom i odmah predali hrvatskoj policiji, koja ga je kolima odvezla do granice sa Srbijom i rekla da se vrati nazad. A.R. je rekao da su ga dovezli do šume i pokazali u kojem pravcu da ide. Nije znao da navede imena mesta kod kojih je uočen i deportovan. Tokom ovih push back-ova A.R. nije izrazio nameru za azil, niti je bilo ikakve komunikacije između njega i policije.

Push-back bosanske policije na granici sa Srbijom

Prilikom posete kampu u Bujanovcu 27. juna, službenici južne APC/CZA kancelarije su razgovarali sa I.K. (49, Irak) koji je 25. juna sa svojom porodicom (žena i dvoje dece) pokušao da uđe na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ispričao je da su u čamcu predviđenom za tri osobe, njih osmoro prešlo Drinu. Kada su prešli granicu, policija ih je uočila dok su čekali taksi da dođe po njih. I.K. je ispričao da je prva grupa ljudi koja je išla sa istim krijumčarem otišla taksijem ka Sarajevu, ali da su on i njegova porodica i još dvojica izbeglica iz Iraka ostali u šumi gde ih je policija uhvatila i čamcem prevezla na srpsku obalu. I.K. navodi da ih je bosanska policija ostavila u šumi i da im je trebalo 10 sati da dođu do prvog sela uz pomoć GPS-a na telefonu koji je imao jedan od izbeglica. U selu (za koje ne znaju gde se nalazi ni kako se zove) naišli su na jednog momka koji im je pozvao taksi koji ih je odvezao (vožnja je trajala oko sat i po) do železničke stanice, odakle su vozom putovali 3 i po sata i stigli do Beograda. I.K. nije znao ime mesta odakle su išli vozom, ali kaže da se kondukter ponašao tako kao da ima iskustva sa migrantima. Iz Beograda I.K. i njegova porodica su autobusom došli nazad do Vranja.

H.A.A. (24, Palestina) je početkom juna napustio kamp u Vranju i za mesec dana je pokušao 5 puta da pređe srpsko-bosansku granicu preko Malog Zvornika. H.A.A. je svih 5 puta push back-ovan od strane bosanske policije. Svaki put, policija ga je tukla, zatim mu oduzimala novac, a onda bi ga čamcem preko Drine vratili u Srbiju. Nije bilo komunikacije između njega i policije, osim kada mu je rečeno da se vrati u Srbiju. H.A.A. se potom vratio u kamp u Vranju, gde su ga službenici APC/CZA upoznali prilikom posete tom kampu 08. jula.

Izbeglicama u kampu u Vranju zabranjeno da napuštaju kamp posle 18h

Prilikom obilaska kampa u Vranju 12. jula službenici APC/CZA su od izbeglica M.H. (24, Avganistan) I M.B. (29, Irak) saznali da je tokom jučerašnjeg dana, 11. jula uprava kampa obavestila izbeglice da kamp mogu da napuštaju samo uz usmenu dozvolu uprave kampa i to u periodu od 10 – 18h. Ovo pravilo je doneto nakon što se jedna žena iz Vranja požalila upravi kampa da je jedan izbeglica iz Pakistana uznemiravao njenu ćerku na ulici u Vranju. Prema rečima izbeglica, žena je ovaj slučaj prijavila policiji i policija je dolazila u kamp i ispitivala izbeglice, a pomenuti Pakistanac je izbačen iz kampa. Policija je obilazila kamp na svakih pola sata otkad je incident prijavljen.

Radnici železničke stanice odbijaju da prodaju karte migrantima ukoliko nemaju potvrdu o registraciji iz policije

S.A. (19), N.H. (21) i H.S. (19) svi iz Bangladeša danas su 17. jula u Srbiju iz Makedonije. Službenici APC/CZA su ih sreli u okolini železničke stanice u Preševu. Niko od njih nije registrovan u policiji. Rekli su da žele da idu u Kikindu jer su tamo smešteni njihovi prijatelji. Službenici APC/CZA su im pomogli da razgovaraju sa radnikom na železničkoj stanici kako bi proverili da li će im dozvoliti da uđu u voz bez policijskih dokumenata, ali je radnik na železničkoj stanici rekao da to nije moguće. Data im je informacija gde se nalazi policijska stanica u Preševu i upućeni su da odu i da se registruju kako bi mogli da se smeste u kamp ili nastave put dalje.

Pogledajte još

Prvi srpski pasoši za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 15. april 2024. god– Danas, vlasti Srbije uručile su prvi …