Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Izveštaj o pushbackovima na južnim granicama za prvu polovinu 2021.

Izveštaj o pushbackovima na južnim granicama za prvu polovinu 2021.

Praksa ilegalnog proterivanja ili pushbackovanja ljudi se u ovoj godini učvršćuje i na jugu Srbije prema Severnoj Makedoniji, a samo u prvih 6 meseci 2021. godine je, prema svedočenju migranata, od strane Centra za zaštitu i pomoć tražiocima dokumentovano preko 410 pushbackova migranata iz Srbije u Severnu Makedoniju.

Sve je jasnije da je Srbija, prateći zemlje u regionu, odabrala ilegalno guranje ljudi ili push-back kao jedan od načina borbe protiv iregularne migracije. Tome doprinosi i izgradnja ograde na granici sa Severnom Makedonijom, koja je započeta u vreme početka COVID_19 pandemije u zemlji. Nasilje, mahom fizičko ali i zastrašivanje i pretnje, postaju sve češći u svedočanstvima izbeglih koji su bili žrtve ilegalnog guranja preko granice Srbije natrag u Severnu Makedoniju. Ipak, još uvek, nasilje na jugu Srbije je znatno manje prisutno nego na granicama Srbije sa pojedinim članicama EU (Hrvatska, Mađarska, Rumunija).

Dnevno u proseku između 100 i 150 ljudi pokušava da uđe u Srbiju iz Severne Makedonije, uglavnom krećući se u grupama od 20-30 ljudi. Deo onih koji uspeju da uđu odlazi u prihvatni centar Preševo, a deo pokušava da nastavi do Beograda ili put nastavi dalje, direktno ka severu zemlje.

Čak 38% lica koja su intervjuisana je iskusilo push-back u Severnu Makedoniju, većina jednom, a nešto manji broj dva puta. Najveći broj pushbackova koji je jedna osoba doživela je 11 puta.

Dve trećine pushbackovanih lica dolazi iz Avganistana, dok sledeću veliku grupu čine osobe iz Pakistana. Zajedno, osobe iz ove dve zemlje čine 85% gurnutih u Severnu Makedonjiu. Zatim, slede osobe poreklom sa arapskog govornog područja, iz Alžira, Somalije i Sirije, a preostalih 5% čine izbegli iz Eritreje, Bangladeša, Egipta, Alžira, itd.

Srbija nastavlja da gradi ogradu na granici sa Severnom Makedonijom i pokušava sve više da zaustavi iregularnu migraciju u bilateralnoj saradnji sa graničnim policijama pojedinih zemalja članica EU koje su prisutne na južnim srpskim granicama kao i sa prisutnim predstavnicima FRONTEX-a na srpskoj granici sa Bugarskom.

Pogledajte još

Praksa dobijanja stalnog nastanjenja uspostavljena u Srbiji

Izvor: CZA Foto: CZA Beograd, 03. jul 2024. godine – Centar za zaštitu i pomoć …