понедељак, 4. децембра 2023.
srsren
Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Izložba u Banji Koviljači

Izložba u Banji Koviljači

Izložba radova žena i dece azilanata smeštenih u centrima u Banji Koviljači i Bogovađi, posle Lajkovca i Beograda , otvorena je u petak 14.12.2012. godine  u Domu Vera Blagojević u Banji Koviljači.
Izložbu radova nastali tokom  kreativnih, kulturoloških, zdravstveno-higijenskih i radionica psihološkog osnaživanja koje je Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila realizovao tokom ove godine sa ženama i decom u azilnim centrima, Centar je realizovao u saradnji sa Domom Vera Blagojević.

Otvaranju izložbe prisustvovala su deca azilanti iz Centra za smeštaj azilanata u Banji Koviljači i deca štićenici Doma. Deca su pokazala veliko interesovanje za javno predstavljanje njihovih radova, a zajedno sa štićenicima Doma sa kojima su ranije ostvarili kontakt prilikomkreativnih radionica proveli su nekoliko sati u u igri i prijatnom  druženju.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je postavljanjem ove izložbe zaokružio  svoje angažovanje u 2012. godini na sprovođenju projekta osnaživanje azilanata i lica koja su dobila azil za aktivniju socijalnu ulogu u lokalnim zajednicama.
Imajući u vidu interaktivni odnos posetilaca i  izloženih materijala i autora prisutnih na izložbama, može se zakjlučiti da je ovakav vid predstavljanja azilne populacije i njenih problema, strahova i nadanja bio veoma uspešan, poželjan i delotvoran u cilju razumevanja sličnosti i razlika ove grupe sa lokalnom zajednicom i cilju osnaživanja grupe azilanata za opstanak i snalaženje u sredini u kojoj se nalaze na svom teškom putu u bolji i sigurniji život.
Takođe, na odgovarajući način predstavljeni su i široj javnosti psihološki, kulturološki i drugi izazovi sa kojima se susreću azilanti, a naročito najranjivija grupa dece i žena azilanata, kao i potreba razumevanja i prihvatanja ove grupe, toliko slične u svom doživljaju sveta, teškoća i radosti svakom ljudskom biću, bez obzira iz kojeg dela sveta dolazi.

 

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …