четвртак, 29. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Izložba u Banji Koviljači

Izložba u Banji Koviljači

Izložba radova žena i dece azilanata smeštenih u centrima u Banji Koviljači i Bogovađi, posle Lajkovca i Beograda , otvorena je u petak 14.12.2012. godine  u Domu Vera Blagojević u Banji Koviljači.
Izložbu radova nastali tokom  kreativnih, kulturoloških, zdravstveno-higijenskih i radionica psihološkog osnaživanja koje je Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila realizovao tokom ove godine sa ženama i decom u azilnim centrima, Centar je realizovao u saradnji sa Domom Vera Blagojević.

Otvaranju izložbe prisustvovala su deca azilanti iz Centra za smeštaj azilanata u Banji Koviljači i deca štićenici Doma. Deca su pokazala veliko interesovanje za javno predstavljanje njihovih radova, a zajedno sa štićenicima Doma sa kojima su ranije ostvarili kontakt prilikomkreativnih radionica proveli su nekoliko sati u u igri i prijatnom  druženju.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je postavljanjem ove izložbe zaokružio  svoje angažovanje u 2012. godini na sprovođenju projekta osnaživanje azilanata i lica koja su dobila azil za aktivniju socijalnu ulogu u lokalnim zajednicama.
Imajući u vidu interaktivni odnos posetilaca i  izloženih materijala i autora prisutnih na izložbama, može se zakjlučiti da je ovakav vid predstavljanja azilne populacije i njenih problema, strahova i nadanja bio veoma uspešan, poželjan i delotvoran u cilju razumevanja sličnosti i razlika ove grupe sa lokalnom zajednicom i cilju osnaživanja grupe azilanata za opstanak i snalaženje u sredini u kojoj se nalaze na svom teškom putu u bolji i sigurniji život.
Takođe, na odgovarajući način predstavljeni su i široj javnosti psihološki, kulturološki i drugi izazovi sa kojima se susreću azilanti, a naročito najranjivija grupa dece i žena azilanata, kao i potreba razumevanja i prihvatanja ove grupe, toliko slične u svom doživljaju sveta, teškoća i radosti svakom ljudskom biću, bez obzira iz kojeg dela sveta dolazi.

 

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine