Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / Izbeglice zaglavljene na balkanskoj ruti: Čekanje u nadi

Izbeglice zaglavljene na balkanskoj ruti: Čekanje u nadi

 izvor: Slobodna Evropa http://www.slobodnaevropa.org/ autori:Ognjen Zori? i Ljudmila Cvetkovi?

Preševo, 23. mart –  Oko 600 izbeglica, uglavnom iz Iraka, Sirije i Avganistana zaglavljeno je u Preševu nakon zatvaranja balkanske rute. Neki od njih su tu vra?eni iz Hrvatske, neki tokom tranzita nisu uspeli da odmaknu dalje od juga Srbije. Sa nestpljenjem ?ekaju neko rešenje, iako prime?uju da izbeglice zaustavljene na Balkanu trenutno nisu u fokusu.

Sirijac Izar Husan stigao je do Srbije pre 20 dana. Od tada u prihvatnom centru u Preševu ?eka na rešenje, kao i svi ostali, zaglavljeni na balkanskoj ruti.

„Ljudi nisu ovde došli da bi sedeli u kampu. Svi su planirali da samo sa?ekaju tranzit iz Srbije, jedan, možda dva dana, ali ja sam ovde ve? 20 dana. To je više nego dovoljno. Ljudi sada ?ekaju na bilo kakvo rešenje ovog problema. ?ekamo, slušamo vesti… Ali više i ne pri?aju o nama. Pri?aju o ljudima koji su u Gr?koj, o ljudima koji su u Turskoj, ali ne i o ljudima koji su na Balkanu. To je problem“, ispri?ao nam je Husan.

Ovaj filmski i tv reditelj želi da ode u Austriju, ve?ina drugih smeštenih u Preševu, kaže, žele u Nema?ku.

Dakle, mi ?ekamo… Ali, koliko još možemo ?ekati? Mnogi sada razmišljaju da pobegnu i da krenu ilegalnim putevima. To je loše. Svakoga jutra ljudi dolaze sa istim pitanjem – ima li vesti? Mislim da ?e biti teško kontrolisati ljude i spe?iti ih da krenu nelegalnim putem – preko Ma?arske na primer ili nekim drugim putem. Ne radi se ovde o tome da mi ?ekamo dan ili dva. Ja ?ekam ve? 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još. Možda mesec, možda dva meseca. Mora se na?i neko rešenje za ove ljude“, kaže nam Husan dok sa njim šetamo kroz niz kontejnera za prinudni smeštaj. Upoznaje nas sa svojim zemljakom Muhamedom, mladi?em koji je na izbegli?kom putu ve? godinu dana.

„U Preševu sam mesec dana. Moja supruga, ja i beba stara dva meseca došli smo u Srbiju. Ro?ena je u Turskoj. Iz okoline sam Damaska, iz Madaje. Tamo vlada glad, ljudi su gladni, loše je. Išao bih u bilo koju zemlju – Nema?ku, severne zemlje, Island, Švedsku, bilo gde. Moja ?erka je bolesna, prehla?ena je. Potrebna nam je ku?a.“

Grupu mladi?a zati?emo dok igraju odbojku. Prilazi nam avganistanac Nazif.

„Pre nego što su zatvorene granice, hteo sam da idem u Francusku. Sada su granice zatvorene i više nemam plan“, rekao nam je on.

Me?u brojnom decom, u prihvatnom centru je ve? mesec dana i osmogodišnji Muhabulah iz Avganistana. Obra?a nam se na odli?nom engleskom i kaže da može i on da nam da izjavu.

„Pomažem ljudima, prevodim ponekad. A ponekad igram fudbal“, pri?a nam ovaj de?ak.

U prihvatnom centru u Preševu je 628 ljudi, uglavnom iz Iraka, Sirije I Avganistana. Me?u njima i oko ?etrdesetak Alžiraca koji su ilegalno prešli granicu. U centru su im uz smeštaj obezbe?ena tri obroka dnevno i lekarska nega. Organizuje se i razne dnevne aktivnosti. Mnogi od izbeglica rade i kao volonteri u prevodu i distribuciji hrane i ode?e.

Do skoro su granice na putu ka zemljama Evrope bile otvorene za Sirijce, Ira?ane i Avganistance. Sada, onima koje su nove odluke zatekle na balkanskoj ruti, sve što preostaje jeste ?ekanje i nada.

„Ja se nadam, i to je to. Dakle živimo u nadi. Tako je ve? pet godina, tokom kojih ?ekamo da vidimo da li ?e biti rešenja za Siriju. Ali, rešenja nema“, kaže nam sagovornik sa po?etka pri?e Izar Husan.

Avganistanac Muhamasali poru?uje da su na put krenuli da bi preživeli.„Naša odluka bila je da preživimo. Želeo bih da UN, EU i humanitarci, stave fokus na nas. Prešli smo opasan put kroz Pakistan, Tursku, Gr?ku, Makedoniju. Previše bi bilo teško da se sada vratimo nazad“, re?i su ovog izbeglice iz Avganistana.

 

 

 

 

Pogledajte još

CMS traži hitnu smenu vrha MUP-a Hrvatske.

Izvor: CMS05.04.2022 – Azil i integracijske politikePanel Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava odbio je zahtjev …