петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Ispražnjen kamp Idomeni

Ispražnjen kamp Idomeni

 priredio: APC

Atina, 26.maj –  Gr?ke vlasti saopštile su da su u potpunosti ispraznile veliki kamp u Idomeniju i migrante rasporedile u druge kampove na severu Gr?ke.

Ovaj privremeni kamp nedaleko od makedonske granice postojao je mesecima, a u jednom trenutku u njemu je boravilo ?ak 12.000 ljudi.

U trodnevnoj operaciji u?estvovalo je veliki broj gr?kih policajaca, a me?unarodnim medijima i aktivistima bio je zabranjen ulazak u kamp, prenosi makedonska agencija MIA.

Nekoliko hiljada preostalih izbeglica i migranata danas je evakuisano autobusima ili su krenuli pešice u druge permanentnije kampove na severu Gr?ke.

Gr?ke železnice su tako?e saopštile da su uspele da raš?iste prugu koja je bila blokirana 70 dana, zbog ?ega je kompanija pretrpela višemilionske gubitke.

Tokom evakuacije migranata, boravak u kampu je bio dozvoljen samo zdravstvenim i humanitarnim organizacijama, poput Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i “Lekara bez granica”. (MSF)

Kati Athersuch , direktorka za komunikacije MSF u Gr?koj izjavila je za Radio FSRN, da je prilikom iseljavanja Idemeni bio pod apsolutnom kontrolom policije i da ih je u kampu bilo  više od stotina, a po njenom mišljenju ?ak  i hiljade policajaca. “Oko ?etiri ili pet policijskih ljudi išlo je od šatora do šatora, govori ljudima, da spakuju stvari krenu.  Nisu dobili informacije o tome gde idu, šta se dešava slede?e, a atmosfera je bila definitivno takva da su ljudi bili svesni da ne mogu da postavljaju pitanja”, izjavila je.

Kamp je prema njenim re?ima ispražnjen brzo  i bez otpora.Razlog za to je kaže ona-  brojnost policije, kao i ?injenicu da to nisu bile samo redovne policijske snage, ve? i specijalci, te da su izbeglic  dolazili kod aktivista da izraze svoj  strah i  veliku zabrinutost.

Nekoliko kilometara izvan kampa okupili su se demonstranti koji su protestovali zbog preseljenja migranata, dok su nadležni buldožerima rušili privremen objekte izgra?en prethodnih meseci.

Migranti evakuisani iz Idomenija podeljeni su po grupama shodno nacionalnoj pripadnosti i odvedeni u razli?ite kampove, navodi MIA.

Gr?ki ministar za migracije Janis Muzalas je u intervjuu za Mega TV rekao da je evakuacija Idomenija bila prioritet kako bi se izbegla sramtno pore?enje sa favelama.

Kako prenosi gr?ka agencija ANA, Muzalas je najavio da ?e uskoro biti evakuisani i kampovi na nekadašnjem atinskom me?unarodnom aerodromu Elinikon i u luci Pirej. Kati Athersuch, MSF u vanrednim situacijama direktorke komunikacija u Gr?koj, koji je trenutno u Idomeni.

 

 

 

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine