Početna / AKTUELNO / EU dala 40 miliona evra bespovratne pomoći Srbiji

EU dala 40 miliona evra bespovratne pomoći Srbiji

priredio APC   foto: | Južne vesti

Beograd, 30. Septembar – Evropska unija je od septembra 2015. dala 40 miliona evra bespovratne pomo?i za podršku Srbiji u upravljanju izbegli?kim i migrantskim tokovima, saopštila je Delegacija EU u Beogradu.

Više od 10,7 miliona evra dato je za radove na izgradnji i rekonstrukciji centara u Preševu, Šidu, Adaševcima, Subotici, Principovcu, Krnja?i, Bosilegradu, Pirotu, Dimitrovgradu i Bujanovcu za planirane radove u Šidu i Padinskoj Skeli, kao i za opremu, mobilne timove, potrepštine i nameštaj.

“EU tako?e pla?a troškove struje, grejanja, vode, odnošenja sme?a, sanitarne usluge i ?iš?enje, i to više od 460,000 evra ove godine i skoro dva miliona miliona evra naredne godine”, navodi se u saopštenju.

Više od 9,4 miliona evra utrošeno je za plate 273 zaposlenih gra?ana Srbije, koordinatora, prevodilaca, administrativnog pomo?nog osoblja i zaposlenih na održavanju u Subotici, Šidu, Preševu, Negotinu, Dimitrovgradu, Zaje?aru, Krnja?i, Banji Kovilja?i, Tutinu, Sjenici i Beogradu.

EU je obezbedili sredstva za hranu i smeštaj osoblja nadležnih organa prilikom rada na terenu, za de?ije kutke, pružanje informacija, upravljanje individualnim slu?ajevima i spajanje porodica, kao i podršku maloletnim licima u pratnji ili bez nje.

Za zaštitu granicu obezbe?eno je 7,5 miliona evra i to za opremu, informaciono-tehnološku infrastrukturu, bolje upravljanje granicama, angažovanje gostuju?ih službenika iz zemalja ?lanica EU koji pružaju podršku grani?noj policiji Srbije, i za modernizaciju grani?nih prelaza.

“EU je tako?e za hranu i druge potrepštine obezbedila 3,8 miliona evra a za transport i logistiku više od 2,6 miliona evra”, navodi se u saopštenju.

Za zdravstvenu negu dato je skoro 1,2 miliona evra i to za dve mobilne klinike, prate?e medicinsko osoblje i prevodioce, lekove i druga medicinska sredstva, kao i pristup primarnoj zdravstvenoj nezi u prihvatnim centrima kao i u gradskom parku u Beogradu.

EU je finansirala i upravljanje, administrativne poslove, kompjutere, putovanja, komunikaciju sa skoro dva miliona evra dok je za podršku reformi nacionalnog sistema azila obezbedila milion evra.

Za “asistirani dobrovoljni povratak migranata u zemlje porekla” obezbe?eno je 0,75 miliona evra.

Pored toga, nekoliko zemalja ?lanica EU je pružilo potrebnu bilateralnu pomo? Srbiji, u okviru Mehanizma EU za civilnu zaštitu.

Srbija je takodje dobila zna?ajnu pomo? od EU u okviru regionalnog programa posve?enog upravljanju migracijama ?iji je budžet 8 miliona evra, dodaje se u saopštenju.

 

 

 

Pogledajte još

Apel da se podhitno donese odluka o produženju privremene zaštite za izbegle iz Ukrajine

APC/CZA je apelovao u javnosti na Vladu Srbije da podhitno donese odluku o produženju privremene …