Početna / DIJALOG / Đurović: Situacija teška, ali moramo pokazati humanost

Đurović: Situacija teška, ali moramo pokazati humanost

 Izvor: Tanjug    Foto: Tanjug

BEOGRAD, 16. juli – Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoci tražiocima azila Radoš ?urovi? ocenio je danas da je situacija u vezi sa migrantima veoma teška i da Srbija ne može da bude prepuštena sebi, ali i istakao da niko ne može biti spre?en da u?e u našu zemlju, ukoliko zeli da zatraži azil.

Navode?i da još nije objavljen detaljan režim postupanja vojske i policije, ?urovi? je naglasio da je situacija teška, te da bi možda trebalo tragati za ve?om pažnjom u evropskoj javnosti, ja?im spoljnopoliti?kim manevrima i insistirati da se ljudima omogu?i da zatraže azil u zemljama EU.

On je za Tanjug rekao da je Srbija, po ustavu i zakonu, obavezna da dozvoli ulazak u zemlju svakoj osobi koja se plaši za svoj život u zemlji porekla, ?ak i ako ulazi nelegalno.

“Ne možemo nekoga da spre?imo da u?e u Srbiju, ako ho?e da traži azil i to vojska i policija moraju da dopuste. Moramo se ponašati humano”, rekao je ?urovi?, povodom najavljenih mera vlade za rešavanje migrantske krize.

On je istakao da je obaveza Srbije da omogu?i svakome ko u?e da zatraži azil, da u fer postupku donese pravi?nu i brzu odluku, te da poreklo osobe  ne sme unapred da prejudicira odluku.

Navode?i da je ponašanje komšija Srbije prema migrantima nehumano, ?urovi? je rekao da ne smemo da budemo nova Ma?arska ili Bugarska.

“To je protivno našim propisima i tu ne sme da bude izgovora”, rekao je ?urovi?.

“Izražavam sumnju u to da je mogu?e na ovaj na?in zaustaviti interkontinentalnu migraciju, to nikome nije uspelo”, rekao je ?urovi?.

?urovi? je naglasio da je situacija izuzetno teška i da Srbija ne može da bude zemlja koja je prepuštena sama sebi u centru Evrope.

Istakao je i da je sada potrebno obezbediti da se azilne procedure sprovode brzo, budu?i da ?e svi oni kojima bude zaustavljen prolaz kroz Srbiju verovatno tražiti azil.

“To ?e zahtevati niz tehni?kih, ljudskih i drugih resursa”, naveo je ?urovi?.

Pogledajte još

APC objašnjava nove migracione trendove ali i obračune blizu granica

Video: K1Beograd, 15. mart 2023– Gostujući u emisiji Uranak na televiziji K1, direktor APC/CZA, Radoš …