četvrtak, 11. avgusta 2022.
  • sr
  • en
  • sr@cir
srsren
Početna / AKTUELNO / Države EU preuzele samo  5.651 tražilaca azila iz Grčke i Italije

Države EU preuzele samo  5.651 tražilaca azila iz Grčke i Italije

priredio APC   foto: | Foto: AP Photo/Thanassis Stavrakis

 15. oktobar – Godinu dana od dogovora da ?e 160.000 izbeglica iz Gr?ke i Italije biti razmeštene u druge ?lanice EU do septembra 2017, podaci su obezhrabruju?i.. Za godinu  godinu dana samo 5.651 tražilaca azila preuzeto od drugih ?lanica.

Iz Gr?ke je preuzeto 4.455 izbeglica, uglavnom Sirijaca, a iz Italije 1.196.

Francuska je imala najve?i udeo u preraspodeli izbeglica, preuzevši 1.721 izbeglica iz Gr?ke a od Italije 231. Holandija je preuzela od dve južne ?lanice ukupno 726 izbeglica, a Finska 690, piše EurActiv.com.

Prema izveštaju Evropske komisije Austrija, Danska, Ma?arska i Poljska nisu primile nijednog izbeglicu od pokretanja plana u septembru prošle godine.

U septembru ?lanice EU preuzele  su 1.200 izbeglica.

Plan o preuzimanju 160.000 izbeglica je ve? na neki na?in  revidiran, pošto je Komisija ranije predložila da se od te kvote 50.000 mesta preusmeri na ispunjavanje dogovora sa Ankarom u delu koji se odnosi na direktno preseljenje sirijskih izbeglica iz Turske u EU, ?ime ?e se znatno smanjiti broj potencijalnih kandidata za preseljenje tražilaca azila iz južnih ?lanica.

Prema dogovoru sa Turskom, EU ?e preuzimati izbeglice, pre svega Sirijce, iz kampova u Turskoj. Prema dogovoru od 18. marta ove godine, ?lanice ?e primati za svakog vra?enog migranta koji je ilegalno došao do Gr?ke, jednog sirijskog izbeglicu iz Turske. Iz Turske je do sada u skladu sa tim dogovorom preuzeto ukupno 1.614 izbeglica.

 

 

 

Pogledajte još

Rast tenzija prema migrantima/izbeglicama na severu Srbije.

Izvor: Nova SDešavanja u Subotici i sukob krijumčarskih grupa od 02.07.2022, koja potresaju javnost, su …

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR