Početna / PRESS / MI U MEDIJIMA / Đurović: Sistem informacija mora da se razrađuje.

Đurović: Sistem informacija mora da se razrađuje.

Autor: Euronews Srbija

Beograd, 30.03.2022.

Radoš Đurović iz Centra za pomoć i zaštitu tražiocima azila rekao je za Euronews Srbija da sistem informisanja za ljude koji dolaze iz Ukrajine mora da se dodatno razradi, kao i da se većina onih koji dođu snalazi sama, i da uskoro neće moći finansijski da iznesu ostanak u privatnom smeštaju.

“Mi smo predložili da se razmisli o tome da ljudi ne budu premešteni u neke izolovane centre, van urbanih mesta, već da se pomoć pruži u urbanim mestima i kroz finansijsku podršku, a ne da budu smeštani u kampove”, rekao je Đurović.

On je dodao da je neophodno da Komesarijat bude na svim graničnim prelazima u Vojvodini, a ne samo na ova tri na kojima sada dežura. Takođe, Đurović je rekao i da bi informacije morale da budu dostupne i preko interneta, kako bi ljudi koji su u putu mogli da im pristupe.

Budući da je Srbija 18. marta za izbeglice iz Ukrajine, poput zemalja Evropske unije, aktivirala mehanizam privremene zaštite, oni u zemlji imaju pravo na boravak, ličnu ispravu, zdravstvenu zaštitu, na pristup tržištu rada i obrazovanju.

“Time smo usaglašeni sa sličnim instrumentom EU i zemljama u okruženju. Ljudi dođu u policijsku stanicu, tamo izraze nameru da traže privremenu zaštitu – tu bivaju registrovani, i onda se donosi odluka za svakoga posebno”, istakao je Đurović.

Dodao je i da bi ovo mogao biti znak ljudima koji ddolaze iz Ukrajine da razmisle i možda da ostanu u Srbiji. Međutim, naglašava Đurović, najveća razlika između ove i krize iz 2015. godine je u tome što izbeglice iz Ukrajine zapravo žele da se vrate kući.

“U slovenskom okruženju se osećaju veoma prijatno i žele da ostanu blizu, kako bi moglid a se vrate kući kada prestanu ratna dejstva – u početku krize smo procenili da je to oko 10.000 ljudi na koje moramo da budemo spremni, i važno je kako ćemo ove ljude uključiti u sistem”, rekao je Đurović.

Pojasnio je da je glavna razlika u privremenoj zaštiti i tražiocima azila to što oni koji su tražioci azila imaju pravo da se zaposle tek posle devet meseci. Takođe, ljudi iz Ukrajine mogu da pokrenu i azilnu proceduru i mogu da dobiju azil da trajno ostanu u zemlji, ali to i ne moraju.

Pogledajte još

Krijumčarenje rezultat ograda i očaja izbeglih

Izvor: RTS Photo: RTS Video: RTS Beograd, 05. decembar 2023. god– Predsednik Centra za zaštitu …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine