четвртак, 8. јуна 2023.
srsren
Početna / NOVOSTI IZ APC / Ciljevi i programi rada sa ženama i decom

Ciljevi i programi rada sa ženama i decom

U okviru psihosocijalne podrške, tokom 2012. godine Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila realizuje interaktivne radionice sa ženama i decom u oba azilna centra u Srbiji – u Banji Koviljači i Bogovađi. Nakon prepoznavanja problema u lokalnoj zajednici u Banji Koviljači tokom 2011, osnaživanjem sa jedne strane tražilaca azila, ali sa druge i uspostavljanjem kontakata, stvaranjem prilika za susrete sa predstavnicima lokalne zajednice, naša organizacija doprinosi razvoju tolerantnijeg i otvorenijeg društva, koje će u jednom trenutku biti spremno za dvosmernu komunikaciju i interkulturalni dijalog.

Sa ženama i starijim devojčicama smeštenim u centrima za azilante realizuju se radionice sa ciljem uključivanja žena i dece tražilaca azila, korisnika programa u postojeće sisteme: zdravstveni, socijalni, obrazovni, lokalni i druge, kao i razvijanja svesti azilantkinja o pravima koja im pripadaju, o njihovoj samostalnoj i nezavisnoj poziciji u porodici i savladavanja veština za buduće samostalno ostvarivanje prava.

U radu se poštuju principi participativnosti, slobode i dobrovoljnosti, međusobnog poštovanja i saradnje.

Pogledajte još

Beže iz Ukrajine, a Srbija im je novi dom!

Mnoge izbeglice iz ratom razorene Ukrajine su dolazile, prolazile ali i ostajale u Srbij. Od …