понедељак, 20. мај 2024.
sren
Početna / NOVOSTI IZ APC / Ciljevi i programi rada sa ženama i decom

Ciljevi i programi rada sa ženama i decom

U okviru psihosocijalne podrške, tokom 2012. godine Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila realizuje interaktivne radionice sa ženama i decom u oba azilna centra u Srbiji – u Banji Koviljači i Bogovađi. Nakon prepoznavanja problema u lokalnoj zajednici u Banji Koviljači tokom 2011, osnaživanjem sa jedne strane tražilaca azila, ali sa druge i uspostavljanjem kontakata, stvaranjem prilika za susrete sa predstavnicima lokalne zajednice, naša organizacija doprinosi razvoju tolerantnijeg i otvorenijeg društva, koje će u jednom trenutku biti spremno za dvosmernu komunikaciju i interkulturalni dijalog.

Sa ženama i starijim devojčicama smeštenim u centrima za azilante realizuju se radionice sa ciljem uključivanja žena i dece tražilaca azila, korisnika programa u postojeće sisteme: zdravstveni, socijalni, obrazovni, lokalni i druge, kao i razvijanja svesti azilantkinja o pravima koja im pripadaju, o njihovoj samostalnoj i nezavisnoj poziciji u porodici i savladavanja veština za buduće samostalno ostvarivanje prava.

U radu se poštuju principi participativnosti, slobode i dobrovoljnosti, međusobnog poštovanja i saradnje.

Pogledajte još

Još jedan pasoš za izbeglicu iz Sudana

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 22. april 2024. godine– Uručena je još jedna putna isprava …