Početna / NOVOSTI IZ APC / Pravna pomoc ženama izbelicama u našoj kancelariji u Beogradu

Pravna pomoc ženama izbelicama u našoj kancelariji u Beogradu

Pravnik APC pruža pravnu pomoć ženama izbeglicama u kancelariji u Beogradu.

Pogledajte još

Lične radne dozvole za klijenate Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila

Tokom 2019. godine Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila nastavio je da pomaže tražiocima …