Početna / Pravna pomoć / APC/CZA pravnik pruža pravne informacije i besplatne pravne savete tražiocima azila I izbeglicama u Centru za azil u Sjenici

APC/CZA pravnik pruža pravne informacije i besplatne pravne savete tražiocima azila I izbeglicama u Centru za azil u Sjenici

APC/CZA pravnik pruža pravne informacije i besplatne pravne savete tražiocima azila I izbeglicama u Centru za azil u Sjenicu kako bi se podigla svest izbeglica o azilnoj poceduri, pravima, obavezama I načinima za uključivanje u azilni sistem u Srbiji. Uz podršku i pomoć pravnika APC/CZA, 26-godišnji tražilac azila iz Pakistana koji je bio smešten u Centru za azil u Tutinu dobio je azil (supsidijarnu zaštitu) u Srbiji nakon pokretanja procedure 2018. godine. Pravni sektor APC/CZA uspešno besplatno zastupa tražioce azila i izbeglice u azilnoj i drugim administrativnim i sudskim procedurama već više od decenije!

APC/CZA lawyer providing legal information and free legal counseling to asylum seekers/ refugees in Sjenica Asylum…

Publicerat av Azil u Srbiji Asylum in Serbia – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila Tisdag 28 maj 2019

Pogledajte još

Naša smartphone aplikacija sada i na ukrajinskom jeziku

Aplikacija je sada dostupna izbeglicama iz Ukrajine na ukrajinskom jeziku i na taj način omogućava …