недеља, 14. јул 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Zatvorena makedonska granica, kraj Balkanske rute

Zatvorena makedonska granica, kraj Balkanske rute

  izvor: Tanjug  |  foto: EPA  

Skoplje, 9. mart  – Makedonija je potpuno zatvorila granicu za ilegalne migrante, nakon što su Slovenija i Srbija objavile oštrija ograni?enja za ulazak migranata, izjavio je danas agenciji Rojters neimenovani policijski zvani?nik.

Makedonsko Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo da niko od migranata nije danas ušao iz Gr?ke. Rojters napominje da je na “ni?ijoj zemlji” izme?u Srbije i Makedonije “zarobljeno” više od 400 ljudi. Oni odbijaju da se vrate u Makedoniju, a ne dozvoljava im se da u?u u Srbiju, dodaje britanska agencija. “Potpuno smo zatvorili granicu”, rekao je neimenovani policijski zvani?nik.

Istovremeno, portaprol ministarstva je rekao da ?e se Makedonija “ponašati u skladu sa odlukama koje su donele druge zemlje na balkanskoj ruti”. Agencija AP je javila da u ve? prenatrpan kamp u Idomeniju, na gr?ko-makedonskoj granici, i dalje pristižu izbeglice. Gr?ka agencija ANA je javila da u kampu u Idomeniju ima više od 13.000 ljudi. Uslovi u kampu su, kako se navodi, teški jer poslednjih dana jako pada kiša.

Balkanska izbegli?ka ruta od pono?i je prakti?no zatvorena nakon što je Slovenija po?ela da primenjuje novi režim ulaska u Šengensku zonu i prestala da dozvoljava ulazak migrantima bez validnih pasoša i viza. Nakon odluke Slovenije, Srbija ?e sve mere usaglašavati sa Evropskom unijom i recipro?no ih primenjivati na svojim južnim i isto?nim granicama, saopštio je MUP Srbije.

“Imaju?i u vidu novi režim koji je primenila ?lanica Evropske unije, Srbija ne može dozvoliti da postane sabirni centar za izbeglice tako da ?e sve mere usaglašavati sa EU i recipro?no ih primenjivati na svojim južnim i isto?nim granicama, prema Makedoniji i Bugarskoj”, naveo je  MUP Srbije.

U me?uvremenu, hrvatski ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepi? rekao je za RTL da od pono?i i Hrvatska menja pravila i da ?e na teritoriju te zemlje ubudu?e mo?i da u?u samo oni s važe?im putnim ispravama.

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …