четвртак, 29. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Zatvorena makedonska granica, kraj Balkanske rute

Zatvorena makedonska granica, kraj Balkanske rute

  izvor: Tanjug  |  foto: EPA  

Skoplje, 9. mart  – Makedonija je potpuno zatvorila granicu za ilegalne migrante, nakon što su Slovenija i Srbija objavile oštrija ograni?enja za ulazak migranata, izjavio je danas agenciji Rojters neimenovani policijski zvani?nik.

Makedonsko Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo da niko od migranata nije danas ušao iz Gr?ke. Rojters napominje da je na “ni?ijoj zemlji” izme?u Srbije i Makedonije “zarobljeno” više od 400 ljudi. Oni odbijaju da se vrate u Makedoniju, a ne dozvoljava im se da u?u u Srbiju, dodaje britanska agencija. “Potpuno smo zatvorili granicu”, rekao je neimenovani policijski zvani?nik.

Istovremeno, portaprol ministarstva je rekao da ?e se Makedonija “ponašati u skladu sa odlukama koje su donele druge zemlje na balkanskoj ruti”. Agencija AP je javila da u ve? prenatrpan kamp u Idomeniju, na gr?ko-makedonskoj granici, i dalje pristižu izbeglice. Gr?ka agencija ANA je javila da u kampu u Idomeniju ima više od 13.000 ljudi. Uslovi u kampu su, kako se navodi, teški jer poslednjih dana jako pada kiša.

Balkanska izbegli?ka ruta od pono?i je prakti?no zatvorena nakon što je Slovenija po?ela da primenjuje novi režim ulaska u Šengensku zonu i prestala da dozvoljava ulazak migrantima bez validnih pasoša i viza. Nakon odluke Slovenije, Srbija ?e sve mere usaglašavati sa Evropskom unijom i recipro?no ih primenjivati na svojim južnim i isto?nim granicama, saopštio je MUP Srbije.

“Imaju?i u vidu novi režim koji je primenila ?lanica Evropske unije, Srbija ne može dozvoliti da postane sabirni centar za izbeglice tako da ?e sve mere usaglašavati sa EU i recipro?no ih primenjivati na svojim južnim i isto?nim granicama, prema Makedoniji i Bugarskoj”, naveo je  MUP Srbije.

U me?uvremenu, hrvatski ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepi? rekao je za RTL da od pono?i i Hrvatska menja pravila i da ?e na teritoriju te zemlje ubudu?e mo?i da u?u samo oni s važe?im putnim ispravama.

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine