субота, 24. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Za pomoć migrantima Srbiji potrebno 40 miliona dolara

Za pomoć migrantima Srbiji potrebno 40 miliona dolara

Izvor: Tanjug  foto: APC

Beograd, 23. novembar – UNHCR i Me?unarodna organizacija za migracije (IOM) predstavile su novi godišnji plan reagovanja na izbegli?ku i migrantsku krizu u Srbiji koji obezbe?uje dugoro?na rešenja za pomo?. Za sprovo?enje, kako se procenjuje, potrebno je oko 40 miliona dolara, što je dvostruko više nego ranije.

Plan za Srbiju za 2017. deo je regionalnog plana odgovora na izbegli?ku i migrantsku krizu koji uklju?uje i Tursku, Gr?ku i Makedoniju, a potencijalnim me?unarodnim donatorima predstavljen je prošle nedelje u Ženevi.

Cilj plana za Srbiju, koji je ura?en u saradnji sa Vladom Srbije i u skladu je sa njenim planom reagovanja na pove?an broj migranata, jeste da dopuni i osnaži napore vlade u obezbe?ivanju bezbednog pristupa azilu i zaštiti izbeglica i migranata.

Šefica Službe za koordinaciju na terenu UNHCR-a u Srbiji Fran?eska Boneli kaže da plan za Srbiju podrazumeva slede?e segmente: zaštitu; hranu, smeštaj, neprehrambene artikle, transport, logistiku i sanitarne uslove; zdravstvenu zaštitu i ishranu, kao i podršku lokalnim zajednicama.

Šefica Kancelarije IOM u Srbiji Lidija Markovi? rekla je da je, pored olakšavanja koordinacije sa donatorima, cilj plana da operacionalizuje sistemski okvir za zbrinjavanje izbeglica i migranata u 17 centara u Srbiji.

Po re?ima državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja Nenada Ivaniševi?a, „balkanska ruta” nije zatvorena i da naša zemlja i dalje brine o oko 7.500 migranata i izbeglica.

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine