Početna / AKTUELNO / Za pomoć migrantima Srbiji potrebno 40 miliona dolara

Za pomoć migrantima Srbiji potrebno 40 miliona dolara

Izvor: Tanjug  foto: APC

Beograd, 23. novembar – UNHCR i Me?unarodna organizacija za migracije (IOM) predstavile su novi godišnji plan reagovanja na izbegli?ku i migrantsku krizu u Srbiji koji obezbe?uje dugoro?na rešenja za pomo?. Za sprovo?enje, kako se procenjuje, potrebno je oko 40 miliona dolara, što je dvostruko više nego ranije.

Plan za Srbiju za 2017. deo je regionalnog plana odgovora na izbegli?ku i migrantsku krizu koji uklju?uje i Tursku, Gr?ku i Makedoniju, a potencijalnim me?unarodnim donatorima predstavljen je prošle nedelje u Ženevi.

Cilj plana za Srbiju, koji je ura?en u saradnji sa Vladom Srbije i u skladu je sa njenim planom reagovanja na pove?an broj migranata, jeste da dopuni i osnaži napore vlade u obezbe?ivanju bezbednog pristupa azilu i zaštiti izbeglica i migranata.

Šefica Službe za koordinaciju na terenu UNHCR-a u Srbiji Fran?eska Boneli kaže da plan za Srbiju podrazumeva slede?e segmente: zaštitu; hranu, smeštaj, neprehrambene artikle, transport, logistiku i sanitarne uslove; zdravstvenu zaštitu i ishranu, kao i podršku lokalnim zajednicama.

Šefica Kancelarije IOM u Srbiji Lidija Markovi? rekla je da je, pored olakšavanja koordinacije sa donatorima, cilj plana da operacionalizuje sistemski okvir za zbrinjavanje izbeglica i migranata u 17 centara u Srbiji.

Po re?ima državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja Nenada Ivaniševi?a, „balkanska ruta” nije zatvorena i da naša zemlja i dalje brine o oko 7.500 migranata i izbeglica.

 

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …