понедељак, 20. мај 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / VUČIĆ: Zajednički timovi policije i vojske zaustaviće iligalne migrante na granici

VUČIĆ: Zajednički timovi policije i vojske zaustaviće iligalne migrante na granici

Izvor: Tanjug   foto: FB strana Ministarstvo odbrane i VS

Beograd, 16. juli – Vlada Srbije formiraće zajedničke timove policije i Vojske Srbije koji će zaštiti granice Srbije od ilegalnog ulaska migranata, ali i od ilegalnog i kriminalnog ponašanja naših i tuđih krijumčara, izjavio je danas predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je za sutra u 21 sat najavio sednicu Vlade Srbije, posle koje ?e taj predlog Biroa za koordinaciju službi bezbednosti postati izvršan.

Vučić je na konferenciji za novinare rekao da je na današnjoj sednici Biroa odlučeno da se na osnovu člana 39 Zakona o odbrani formiraju zajedničke snage policije i vojske i da je za to potrebna saglasnost predsednika Srbije Tomislava NIkolića, koju je on i usmeno dao.

Premijer je rekao da je migrantska kriza za Srbiju najteža, da je od jutros u sedam sati na teritoriji Srbije registrovano 2.699 lica, od toga preko 85 odsto iz Avganistana i Pakistana i veoma mali broj lica iz Sirije.

“Imamo situaciju u kojoj lica iz Avganistana i Pakisana nemaju nijednu šansu da budu primljeni u EU, a preko naše teritorije su došli do granica EU. Srbija je primorana da zaštiti svoje nacionalne i državne interese i u skladu sa tim mi smo danas jednoglasno, ali i u saradnji sa predesnikom Nikoli?em, sa kojim smo imali konferencijski razgovor, doneli predlog i sa njim ?emo za nekoliko minuta iza?i pred predsednika”, rekao je Vu?i?.

Kaže da je država danima razmišljala šta je to što Srbija može da u?ini imaju?i u vidu složenu bezbednosnu situaciju u okruženju, ali i situaciju koja se name?e zbog ponašanja komšija prema migrantima.

“Znate da je Srbija od po?etka krize vodila veoma odgovornu i ozbiljnu politiku, koja je pokazala punu solidarnnost i humano lice Srbije, jedna smo od retkih zemalja koja ni jednog trenutka nije pokušavala da podiže ograde. Srbija to ne?e ?initi ni u budu?e”, poru?io je Vu?i?.

Vu?i? je objasnio da ?e zajedni?ki timovi vojske i policije služiti za zaštitu granice Srbije od ilegalnog ulaska migranata, kao i zaštite od ilegalnog i kriminalnog ponašnja srpskih ih tu?ih krijum?ara ljudima.

“Oni ?e biti najstrože kažnjavani. Naši tužioci i sudovi preduzima?e sve zakonom propisane mere da se kriminal zaustavi i da jasno svima pokažemo da Srbija ne može da bude parking za Avganistance i Pakistance koje niko drugi u Evropi ne želi da vidi, a kamoli da ih primi”, rekao je Vu?i?.

Premijer je objasnio da ?e te mere biti sprovo?ene bez upotrebe sile, bez podizanja zidova i ograda.

“Ali bi?emo veoma oštri prema gra?anima Srbije koji misle da kriminalom mogu da steknu veliku prpotivpravnu korist ?ine?i najlošije stvari protiv svoje države i naroda”, rekao je Vu?i?.

Premijer je naveo i da ?e u naredna dva dana telefonom razgovarati sa premijerima Ma?arske i Bugarske Viktorom Orbanom i Bojkom Borisovim o rešavanju situacije.

“O?ekujemo pomo? Ma?arske i podršku prema granicama sa Makedonijom i Bugarskom. Zajedni?ke snage vojske i policije ?emo upututi na granicu sa te dve zemlje da bi se spre?avali ilegalni prelasci. To su zajedni?ki timovi vojske i policije, vojska nema pravo da hapsi, ali ?e u svakom timu biti policajci koji imaju pravo da hapse”, objasnio je Vu?i?.

Dodao je i da je ljut što ?emo da izgubimo nešto novca da bismo sa?uvali mir i stabilnost u trenutku kada nam budžet najbolje stoji.

Upitan da li ?e biti teško da se ?uvaju granice na Kosovu i Metohiji, Vu?i? je naveo da izbeglice ne idu preko teritorije Kosova.

Naveo je da bi Srbija mogla da preusmeri izbeglice ka BiH, ali da to ne?e da ?ini u strahu od regionalnog haosa.

On je dodao da je Srbija samo puštala ljude, ra?unaju?i da ?e zemlje Evropske unije zaustaviti kriminalno ponašanje, ali da je sada o?igledno da to nise ?inile.

Kada je re? o zahtevima za azil Vu?i? je objasnio da postoje prihvatni centri i da je jasna procedura za svakoga ko azil bude tražio.

“Tu nam je procedura oko 30 dana, sa minimalnim šansama da azil i dobiju. A oni koji ne izraze zahtev, bi?e prema predvi?enim zakononskim procedurama udaljeni sa naše teritorije”, rekao je Vu?i?.

“Naš je posao da i dalje tražimo od EU sveobuhvatno rešenje, o?ekujemo da to rešenje postoji, ali rešenje nije u tome – pomo?i ?emo vam, a svakog dana broj treba da se pove?a oko 600, 700… to nije ni pomo? ni podrfrška prijatelja, ako hcohet e danam pomognete, uradite tom ako ne, pomo?i ?emo mi sebi”, rekao je Vu?i?.

On je podvukao da ne?e biti kretanja bez dokumenata i da to svi koji ulaze u Srbiju moraju da znaju.

Bi?e obezbe?ena puna sloboda kretanja grajanima u Beogradu i u drugim gradovima, jer se, rekao je, zna gde su mesta za migrante.

“Ima?emo dobar odnos, pruža?emo pomo? i podršku, hranicehemo ih, davacehmo pi?e i ne?emo li?iti na one koji su se prema njima od po?etka loše odnosili”, rekao je Vu?i?.

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …