Početna / AKTUELNO / U Srbiji oko 2000 izbeglica čeka neko rešenje

U Srbiji oko 2000 izbeglica čeka neko rešenje

 priredio: APC | foto:N1 

Beograd, 27. mart  – U Srbiji se trenutno, prema podacima UNHCR-a, nalazi oko 2.000 izbeglica, a smešteni su u prihvatnim centrima i u centrima za azil. Najve?i broj njih, koji su ostali zaglavljeni u Srbiji posle zatvaranja balkanske rute, ili su vra?eni iz Hrvatske, nalazi se u Prihvatnom centru u Preševu. Tu je smešteno više od 600 ljudi. Nešto manje, oko 500, smešteno je u prihvatne centre u Šidu i Principovcima, te oko 250 u Adaševcima. Ovde je re? uglavnom o izbeglicama iz Sirije, Iraka i Avganistana.

Najve?i broj izbeglica u centrima za azil smešten je u Krnja?i, gde se trenutno nalazi oko 150 ljudi iz Iraka (uglavnom  Jazida), Pakistana, Somalije, Sudana, Avganistana, Alžira, Maroka. U Sjenici i Banji Kovilja?i smešteno je po šezedestak ira?kih Kurda, Sirijaca i Avganistanaca.

Ve?ina njih ne želi da se zadrži u Srbiji, me?utim, zbog novonastale situacije, raste broj zahteva za azil, pa je do po?etka marta do sada podneto oko 400 zahteva.

U porastu je i broj migranata koji u zemlju ulaze uz pomo? krijum?ara.

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine