Početna / AKTUELNO / U Srbiji oko 2000 izbeglica čeka neko rešenje

U Srbiji oko 2000 izbeglica čeka neko rešenje

 priredio: APC | foto:N1 

Beograd, 27. mart  – U Srbiji se trenutno, prema podacima UNHCR-a, nalazi oko 2.000 izbeglica, a smešteni su u prihvatnim centrima i u centrima za azil. Najve?i broj njih, koji su ostali zaglavljeni u Srbiji posle zatvaranja balkanske rute, ili su vra?eni iz Hrvatske, nalazi se u Prihvatnom centru u Preševu. Tu je smešteno više od 600 ljudi. Nešto manje, oko 500, smešteno je u prihvatne centre u Šidu i Principovcima, te oko 250 u Adaševcima. Ovde je re? uglavnom o izbeglicama iz Sirije, Iraka i Avganistana.

Najve?i broj izbeglica u centrima za azil smešten je u Krnja?i, gde se trenutno nalazi oko 150 ljudi iz Iraka (uglavnom  Jazida), Pakistana, Somalije, Sudana, Avganistana, Alžira, Maroka. U Sjenici i Banji Kovilja?i smešteno je po šezedestak ira?kih Kurda, Sirijaca i Avganistanaca.

Ve?ina njih ne želi da se zadrži u Srbiji, me?utim, zbog novonastale situacije, raste broj zahteva za azil, pa je do po?etka marta do sada podneto oko 400 zahteva.

U porastu je i broj migranata koji u zemlju ulaze uz pomo? krijum?ara.

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila čl. 6 EU Direktive …