Početna / AKTUELNO / EVROPA I MIGRANTI / Tražioci azila se sistematski proteruju iz Bugarske

Tražioci azila se sistematski proteruju iz Bugarske

Prema izvestaju međunarodne nevladine organizacije Human Rights Watch Vlada bugarske je pokrenula „Plan zadržavanja” sa ciljem da smanji broj tražilaca azila u zemlji, stoji u izveštaju „Plan zadržavanja: Bugarsko proterivanje i pritvaranje sirijskih tražilaca azila i drugih migranata – Containment Plan: Bulgaria’s Pushbacks and Detention of Syrian and other Asylum Seekers and Migrants” objavljenog početkom maja 2014. godine. Plan zadržavanja se sprovodi proterivanjem Sirijaca, Avganistanaca i drugih koji pokušavaju da ilegalno pređu tursko-bugarsku granicu.

Izveštaj pokazuje da u poslednjih par meseci bugarska granična policija, često koristeći preteranu silu, po kratkom postupku vraćala navodne tražioce azila nazad u Tursku. Tražioci azila su nasilno vraćeni preko granice bez propisane procedure i bez mogućnosti da zatraže azil.

Bugarska treba da prekine praksu proterivanja izbeglica nazad u Tursku, da prekine praksu prekomernog korišćenja sile od strane granične policije, da unapredi pritvorske uslove u policijskim stanicama i pritvorskim centrima za migrante, navodeno je u izveštaju.

„Zatvaranje vrata pred izbeglicama nije način na koji treba da se država nosi sa povećanim brojem ljudi koji traže zaštitu” kaže Bill Frelick, programski direktor za pitanja izbeglica nevladine organizacije Human Rights Watch. „ Ispravan načina za bugarske vlasti je da ispitaju zahteve za azil i da se prema ljudima koji traže zaštitu odnose sa poštovanjem” dodaje Frelick.

bugarska

Prethodnih godina Bugarska nije bila zemlja u kojoj je utočište tražio veliki broj izbeglica, u proseku oko 1 000 zahteva godišnje u poslednjoj deceniji. Ovo se promenilo tokom 2013. godine kada je više od 11 000 ljudi zatražilo azil u Bugarskoj, od čega više od polovine Sirijaca koji su bežeći od rata i razaranja podneli zahtev za azil u Bugarskoj. Prema izveštaju MUP-a Bugarske objavljenog 5. februara 2014. godine , bugarske vlasti nisu bile spremne za prognoziranje migratornih kretanja a samim tim i nespremne za adekvatan prijem izbeglica.

Bugarska nije uspela da obezbedi osnovne uslove za prihvat i smeštaj izbeglica tokom 2013. godine, uključujući adekvatnu ishranu i smeštaj u prihvatnim centrima. Osim toga azilni sistem Bugarske tokom 2013. godine odlikovale su i neadekvatne procedure za dobijanje azila uključujući duga odlaganja registrovanja zahteva za azil, loše uslove u pritvorima i nasilno postupanje sa pritvorenim migrantima, nedostaci u lečenju maloletnih tražilaca azila bez pratnje, uključujući i propuste da se maloletnim tražiocima bez pratnje imenuje staratelj. Takođe primećen je i nedostatak održivih programa za podršku i integraciju izbeglica.

Početkom novembra 2013. godine, bugarska Vlada je uspostavila novu politiku za sprečavanje ilegalnog ulaska na tursko-bugarskoj granici. Ovaj „plan zadržavanja” podrazumeva angažovanje dodatnih 1 500 policajaca na granici sa Turskom, dopunjen sa pripadnicima Frontex-a ( Agencije za kontrolu granica EU). Uz to Bugarska je krajem 2013. godine započela izgradnju ograde u dužini od 33 km na svojoj granici sa Turskom.

Službenici nevladine organizacije Human Rights Watch su intervjuisali 177 izbeglica, tražilaca azila i migranata na različitim lokacijama u Bugarskoj i Turskoj. Oni su opisali 44 različita incidenta u kojima je najmanje 520 ljudi uhapšeno i vraćeno sa Bugarske granice nazad u Tursku, u nekim slučajevima koristeći i prekomerno nasilje.

Abdulah, tražilac azila poreklom iz Avganistana intervjuisan u januaru 2014. godine u Turskoj je izjavio da je bugarska granična policija počela da ga tuče odmah nakon što je sa nekoliko svojih saputnika uhvaćen.

„Nakon što su me tukli, poveli su me kod njihovog nadređenog koji je naredio da me tuku ponovo. Prvo me je on udarao pesnicom u stomak, a zatim sa drškom pištolja po leđima nakon čega sam pao. Imam slomljeno rebro. Nastavili su da me udaraju u glavu i leđa, prvo jedan policajac a onda drugi. Pokušao sam da pobegnem, ali su me uhvatili i onda su me udarali još više. Nisam čak ni razmišljao toliko o bolu, više sam bio zabrinut za suprugu i dete, jer smo se razdvojili pre nego što me je policija uhvatila” izjavio je Abdulah.

Abdulah je dodao da ga je nakon toga zajedno sa njegovim saputnicima policija vozila oko 35 do 40 minuta nakon čega su stali i nastavili peške jedno 200 metara. Tokom pešačenja policija je nastavila da ga udara i kada su stigli do granice sa Turskom bugarska policija mu im je pokazala pravac za Tursku uz naređenje da se vrate nazad u Tursku.

Iako se uz pomoć koju je Evropska unije uputila Bugarskoj humanitarna situacija oko prijema tražilaca azila u Bugarskoj neznatno poboljšala, ono što zabrinjava je nastavak prakse proterivanja tražilaca azila i migranata, što je rezultovalo značajnim smanjenjem broja novopristiglih tražilaca azila u Bugarskoj.

Evropska komisija je pokrenula prekršajni postupak protiv Bugarske, zahtevajući od Bugarske da odgovori na navode da je prekršila EU zakonodavstvo vraćajući i proterujući sirijske izbeglice po kratkom postupku bez da im se obezbedi mogućnost da izraze nameru za azil u Bugarskoj.

Prema podacima EUROSTAT-a za 2013. godinu Bugarska se nalazi na prvom mestu u Evropi po broju odobrenih zahteva u prvom stepenu. Naime, u Bugarskoj je od 2 810 prvostepenih odluka o zahtevu za azil, u 2 460 predmeta (87, 5 %) donesena pozitivna odluka, odnosno odobrena je zaštita.

Ceo izveštaj možete pročitati na sledećem linku

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine