Početna / AKTUELNO / EVROPA I MIGRANTI / Stanje sa izbeglicama u Bugarskoj

Stanje sa izbeglicama u Bugarskoj

Prema UNHCR-u u Bugarskoj se sredinom januara 2014. godine nalazilo preko 9 300 tražilaca azila i izbeglica. UNHCR je pokrenuo akciju da zemlje Evropske unije na određeni period suspenduju Dablinsku regulativu po kojoj bi se zabranio povratak tražilaca azila nazad u Bugasku usled jako loših uslova za tražioce azila u toj zemlji.

Prema Državnoj agenciji za izbeglice Bugarske, u Bugarskoj je trenutno smešteno preko 9 386 tražilaca azila i izbeglica od čega oko 4 725 boravi u 7 centara za smeštaj tražilaca azila, a 4 569 boravi u privatnom smeštaju. Preliminarne statistike za 2013. godinu pokazuju da je u Bugarskoj u 2013. godini ušlo oko 6 600 Sirijaca, dok su na drugom mestu Avganistanci, njih preko 2 000.Velika većina njih je i zatražila azil u Bugarskoj.

Bugarska
                                Tražioci azila u Bugarskoj

Prema poslednjim pokazateljima u Bugarskoj je u 2014. godini je značajno smanjen broj ulazaka imigranata, u proseku oko 32 imigranta nedeljno, što je značajno manje u poređenju sa oktobrom i novembrom 2013. godine kada je oko 100 izbeglica dnevno ulazilo u zemlju. Jedan od mogućih razloga za to je izgradnja ograde na tursko-bugarskoj granici, od koje je do početka 2014.godine izgrađeno 33 km, a planirano je da će završetak celokupne ograde u dužini od 274 km biti završeno do sredine marta 2014. godine.

Bugarske vlasti su pokazale određeni napredak u unapređenju azilnog sistema, prvenstveno u problemu registracije tražilaca azila, zatim u poboljšanju smeštajnih kapaciteta i obezbeđivanju osnovnih uslova za tražioce azila. Međutim, centri za smeštaj i dalje rade menje od predviđenih kapaciteta i smeštajni uslovi su i dalje nedovoljni za smeštaj svih lica koji u Bugarskoj zatraže azil.

UNHCR  je zatražio od zemalja članica Evropske unije da privremeno zamrznu vraćanje tražilaca azila nazad u Bugarsku pozivajući se na Dablinsku regulativu. Razlozi koji su navedeni u prilogu su činjenice da se tražioci azila u Bugarskoj suočavaju sa ozbiljnim rizikom od nehumanog i degradirajućeg tretmana, prvenstveno zbog sistemskih nedostataka u prijemu i smeštaju tražilaca azila.Takođe prema procenama UNHCR tražiocima azila u Bugarskoj nisu obezbeđeni osnovni životni uslovi, kao što su hrana i zdravstvena nega, tražioci azila se suočavaju sa kašnjenjem u procesu registracije njihovog zahteva za azil što ih dovodi do situacije da ne mogu da ostvare svoja prava i da se nalaze u povećanom riziku od arbitrarnog hapšenja.

 

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …