Početna / AZILNE PRIČE / Spajanje porodice malog avganistanskog dečaka koji je boravio u Srbiji
02|02

Spajanje porodice malog avganistanskog dečaka koji je boravio u Srbiji

Posle pronalaženja na granici sa Mađarskom, avganistanski dečak koji je bio sam bez pratnje roditelja, smešten je uz asistenciju policije, Centra za socijalni rad Subotica u subotički centar za prihvat maloletnika Kolevka, a potom upućen u Zavod za vaspitanje dece i omladine u Beogradu.

Staratelji u Subotici su pravovremeno prepoznali njegov ugrožen položaj i nameru da traži azil, pa su uz asistenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila zatražili azil i dete uključili u legalne azilne tokove i proceduru.
Dete je posle boravka u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu bilo smešteno u Centar za azil u Banji Koviljači, da bi po koordiniranju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, Upravom centra za azil Banja Koviljača, bilo spojeno sa roditeljima koji su vraćeni iz Mađarske. Detetu je sve vreme boravka u Srbiji bila pružana pravna i psihosocijalna podrška Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

 02

VIŠE FOTOGRAFIJA POGLEDAJTE U GALERIJI.

Pogledajte još

Još jedan pasoš za izbeglicu iz Sudana

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 22. april 2024. godine– Uručena je još jedna putna isprava …